Vettig förändring av fastighetsskatten

De av oppositionen föreslagna förändringarna vad det gäller fastighetsskatten upplever jag som vettiga och fullt rimliga förslag:

Sänkt boendeskatt för flertalet. För att finansiera våra investeringar i jobb och välfärd måste de med höga inkomster eller med stora förmögenheter bidra lite mer. Det är rättvist. De borgerliga partierna lovade att avskaffa fastighetsskatten. Så har inte skett. Numera beskattas ett radhus i Farsta lika hårt som en lyxvilla i Danderyd. En retroaktiv skatt har införts på uppskov med reavinstskatten. Det är inte rättvist.

Vi vill ge villaägarna lugn och ro. Därför kommer den nuvarande modellen för fastighetsskatt att kvarstå med några tydliga förändringar.

De som har dyra villor, värda över cirka sex miljoner (det vill säga ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) får höjd skatt. Det berör cirka 21?000 eller 7,5 procent av husen i Stockholms län.

Begränsningsregeln utvidgas så att fler småhusägare omfattas och skyddas av höjningen. Ingen ska betala mer än 4 procent av sin inkomst i fastighetsskatt för sitt boende. Detta betyder att en ensamstående kvinnlig pensionär med en genomsnittlig pension helt skyddas från höjningar.

Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort. Över hälften av samtliga uppskov finns i Stockholmsregionen. I ett första steg avskaffas uppskovsskatten upp till 200?000 kronor.

Vi kan i dag presentera en ny undersökning av Riksdagens utredningstjänst som visar att den samlade effekten av våra förslag till förändringar av fastighetsskatten för småhusägare innebär att mer än dubbelt så många i Stockholms län får sänkt skatt jämfört med antalet som får höjd skatt. (Se hela undersökningen på DN.se/debatt). Det beror på den sänkta skatten på uppskov och sänkt skatt för villa­ägare med låga inkomster.

Det är för mig också klart att vi i Sverige behöver ett enklare skattesystem. Jag är därför av åsikten att de olika typer av avdrag som finns (RUT, ROT, ränteavdrag, reseavdrag) och om främst gynnar folk med lite mer pengar bör tas bort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements

5 Svar på “Vettig förändring av fastighetsskatten”

  1. Hur går det med nolltaxerarna? Behöver inte de heller betala mer än 4% av sin deklarerade inkomst i fastighetsskatt? Vad var då idén med det hela?

    1. Jan Wiklund: Nolltaxerare är numera ett väldigt litet problem och det måset lösas på andra sätt än genom fastighetsskatten. Genom att ta bort alla avdrag exempelvis.

  2. Fastighetsskatt är ett utmärkt sätt att ta in skatt på. Det beskattar det värde som samhället skapar där fastigheten finns eller det värde som naturen skapat men är oftast det förstnämnda. Det utmärkta är att priserna justeras efter detta och vinster och bankers förtjänster på utlåning minskar relativt skatten. Boendekostnaden blir den samma, dvs det som folk är beredda att betala för sitt boende. Det problematiska är att med ständiga politiska omsvängningar att folk som hamnar i skarvarna råkar illa ut, oftast speciellt de som är nya på bostadsmarknaden och förstås att det skapar osäkerhet i hushållens planering.

Kommentarer är stängda.