Investment AB Öresund – från början ett försäkringsbolag

Investment AB Öresund är Sven Hagströmers och Mats Qvibergs makt- och ägarinstrument. Men från början var bolaget nåt annat. Nämligen ett försäkringsbolag, ja i själva verket en hel försäkringskoncern. Sjöförsäkringsbolaget Öresund bildades 1890. 1956 ombildades försäkringskoncernen så att AB Sjö-Öresund blev moderbolag för de tre försäkringsbolagen Sjöföräkrings AB Öresund, Sjöförsäkrings AB Ägir och Stockholms Sjöförsäkrings AB.

1961 såldes de tre försäkringsbolagen till Försäkrings AB Skandia och Sjö-Öresund ombildades till Investment AB Öresund. Det nya bolaget börsnoterades 1962. Huvudägare i bolaget var vid denna tid olika skånska intressen såsom familjen Malmros, familjen Hain (G& L Beijer AB), Dunkerfonderna, familjen Wehtje, AB Cardo (sockertrusten) och andra. Styrelsemedlemmar år 1969 var Sven Hammarskiöld, Stig Gorthon, Frans Malmros, Nils Rogberg, Thorsten Westerström och Ernst Herslow (VD). Företaget var ett av många investmentbolag som bidlades vid denna tid. Dels bildades ett antal så kallade finansieringsbolag eller utvecklingsbolag. De mest kända av dessa var AB Incentive, Investment AB Promotion, AB Företagsfinans och Hexagon AB. Dels bildades ett antal investmentbolag genom ombildning av rörelsedrivande bolag, exempelvis AB Fannyudde, AB Pribo, Investment AB Asken och som redan nämnts Öresund. Sedan tidigare fanns det också äldre investmentbolag som Investor, Custos, Industrivärden och Providenta.

1972 så var även AB Custos (Skandinaviska Banken) stor ägare i företaget liksom i AB Cardo. 1976 kan man säga att familjen Malmros kontrollerade företaget tillsammans med Skandinaviska Banken/Custos. Öresund hörde hela 1960-talet och 1970-talet också till de större ägarna i Custos och Cardo. Senare kom Investment AB Öresund att bli mer och mer kontrollerat av AB Custos, men 1991 så skaffade sig Hagströmer och Qviberg kontrollen i bolaget tillsamman med familjen Douglas och deras bolag Investment AB Latour. Latour avvecklade senare sitt ägande i Öresund. 1995 fick Hagströmer och Qviberg också kontrollen över det större AB Custos och 2004 fusionerade de två bolagen med varandra under namnet Investment AB Öresund. Custos hade vid det laget avvecklat större delen av sin aktieportfölj.

Via Öresund kontrollerar de två finansmännen och spekulanterna Sven Hagströmer och Mats Qviberg bland annat Avanza Bank och HQ Bank. Det senare en bank som just nu är i trångmål och som Öresund behöver gå in och rädda genom diverse manövrar.

Läs mer: Stockman1, 2, 3, 4,

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
C-H Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 3.e uppl, 1971
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Pockettidningen R, nummer 5-6, 1982

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Svar på “Investment AB Öresund – från början ett försäkringsbolag”

  1. Pingback: Skandia | Svensson

Kommentarer är stängda.