I takt med privatiseringarna försämras betygen

Skolan privatiseras allt mer, uppdelningen mellan studieovana och studievana elever, mellan arbetarklasselever och medelklasselever, mellan studiemotiverade och studiefientliga elever ökar. Detta som en följd av privatiseringar, val, elitklasser osv. Klassklyftorna ökar som en följd av denna uppdelning av elever som blivit reultatet av nedskärningspolitiken inom skolan sen 1990-talets början. När de studiemotiverade eleverna, de duktiga eleverna, de studievana eleverna försvinner ur klasser så sänks resultaten i dessa klasser avsevärt. Inte bara för att de eleverna försvinner utan de som är kvar presterar sämre än de hade gjort om de studievana medelklasseleverna varit kvar.

Sen 1900-talet början har alla politiker som bestämt, må det var socialdemokrater, moderater eller folkpartister, oavsett vilket parti det handlat om, skurit ner på skolan, försämrat skolan, delat upp elever på ett sätt som gynnar över- och medelklassen. De elever som ändå skulle klarat sig bra är de elever som gynats av detta. Men den stora massan elever har missgynnats av privatiseringar, uppdelningar, elitsatsningar osv. Och resultaten i skolan blir allt sämre som en följd av detta tillsammans med att en större andel av eleverna inte har svenska som modersmål.

Lösningen på problemen heter inte mer betyg, det heter inte mer uppdelning, det heter inte mer privatisering. De lösningarna har prövats i 20 år (okej, inte betygen) och det har sakta men säkert blivit sämre och sämre när det gälelr studieprestationerna i skolan. Lösningen är framförallt fler lärare, men dessutom skulle ett återinförande av den statliga enhetsskolan nog faktiskt fungera mycket bra. Länder som behållit statlig enhetsskola har inte drabbats av försämrade studieresultat i skolan på samma sätt som Sverige (om jag fattat PISA-undersökningar och sådant rätt). Men fortfarande är den svenska skolan bland de bästa i världen ska vi ha klart för oss.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 1. Ur SvD artikeln:
  ”Liksom sina kolleger har hon fortbildats, och har nu behörighet att undervisa i svenska som andraspråk.”

  Hur f* kan man acceptera svenska som andraspråk i den svenska skolan? Detta fladdrande är en av grundorsakerna: lite här lite där, alla skall ha sina käpphästar med…

 2. Svar till KM:

  Jag tror inte att du riktigt vet vad ämnet Svenska som andra språk är. Det är helt enkelt undervisning i svenska för dem som har ett annat modersmål Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska.

  Se kursplan: http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=1011&infotyp=23&skolform=11&id=3891&extraId=2087

 3. Tack, det var ju bättre än jag vågat hoppas. Då hoppas jag också att man satsar stenhårt på det – svenska skolan skall ju rimligen bedriva undervisning på svenska.

 4. Den relevanta frågan du ska ställa är varför staten ska bestämma skolans budget och hindra dig från att investera dina egna pengar i skolan? Och varför ska jag tvingas med i samma system bara för att jag bor i Sverige och kanske har en helt annan uppfattning om hur det ska skötas?

  Ställ dig frågorna: Var kommer skatten ifrån?
  Vad händer om skatten inte betalas?
  Är jag fri att ha en annan åsikt än dig utan att du förespråkar användandet av våld mot mig?

  Varför ska du behöva hindras från att förbättra skolan på egen hand? Och varför ska jag behöva betala för en åsikt som någon annan har och vara hotad med fängelse om jag inte lyder?

  En lösning passar inte alla, särskilt inte unga pojkar med ADHD och barn i problemfamiljer. Framför allt inte om monopolet upprätthålls med våld.

 5. Mrhama, kör gärna i vänstertrafik på vägarna också för att du är missnöjd med hur staten vill att du ska köra. Men tro inte att dina trafikregler kommer accepteras av andra.

 6. Pingback: Spetsklasser försämrar skolresultat | Svensson

 7. Hampus:

  Att köra i vänsterfilen innebär omedelbar livsfara för dig och för ANDRA. Din liknelse är därmed både irrelevant och mitt i prick. Gratulerar!

  Mrhama:

  De val jag gör för mina barn handlar om mina barns framtid. De påverkar alltså ANDRA människor mer än vad de påverkar mig. I Sverige tar staten traditionellt stort ansvar för enskilda människors liv. Man kan som förälder inte göra vad som helst med sina barn. De är inte föräldrarnas egendom. Att garantera en bra skola för alla är en uppgift för staten. Jag anser det vara fel att överlåta den saken till enskilda föräldrar. Många kommer att misslyckas med det. Vilket blir deras barns problem.