Vänner och bekanta ska inte utreda varandra

Det har Carolina Neurath helt rätt i. Men hon glömmer en sak. Det är ofrånkomligt inom det sevnska näringslivet och den svenska eliten. Eliten är så liten att alla känner alla och alla är beroende av varandra och säkt till höger och vänster. Alltså är det omöjligt att skapa nya företagsstyrelser och kontrollorgan där folk inte har vänskaps- och/eller ekonomiska band till varanadra. Pratet om så kalalde ”oberoende” styrelseledamöter är ur denna aspekt ren gallimatias.

För att denna situation ska kunna upphöra krävs demokrati inom de svenska företagen. En demokrati som innebär att alla anställda i företaget har en röst var och alla aktieägare har en röst var när det gäller att tillsätta styrelsen. Aktier, börskurser och börsvärden får betraktas som ren lotterier, med vinster för dem som spelat rätt, men inte något inflytande. i en sådan situation så blir vänskapsband och ekonomiska band av olika slag inte lika avgörande och får inte lika skandalösa konsekvenser som i exempelvis Skandia, Carnegie och HQ Bank.

För självklrat ska inte vänner och kompisar utreda skandaler och problem. Det ska skötas av folk som utsetts demokratiskt coh som har rätt kompetens. Såväl inom näringslivet som inom rättsväsendet. Mer demokratiskt inflytande är lösningen i bägge fallen, både vad det gäller företagen och polisen.

Intressant?
Borgarmedia om HQ-affären: E24_1, 2, 3, 4, 5, VA1, 2, 3, AV1, 2, 3, RT1, 2, 3, 4, DN1, 2, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • martin

    Så sant. Folk förstår inte hur litet Sverige är. Jag är expert inom ett smalt område. Jag känner samtliga andra experter inom mitt område i Sverige och jag är bekant med, eller kan kopplas ihop med mängder med folk i närliggande områden. Om någon i mitt område, eller närliggande område gör något klantigt eller spektakulärt så vet jag det genom djungeltelegrafen samma dag.

    Inom affärslivet är nätverken större och banden har ofta ett ekonomiskt värde.