Kokainsmuggling, Colombia och Sverige

De stora colombianska kartellerna dominerade länge kokainsmugglingen till USA, men har efter att de krossats ersatts av andra nätverk, dels de våldsamma nätverken från Mexico och Jamaica, dels mindre nätverk som inte är så centraliserade och sammanhållna som kartellerna var. Jamaicanska gäng har fortfarande stort inflytande när det gäller smugglingen till Europa och till östkusten i USA. Men troligtvis dominerar de mexikanska kartellerna införseln till USA ganska rejält (en del källor uppger att de står för 90% av kokainsmugglingen till USA).

När det gäller Europa är det lite olika. Dels finns familjebaserade nätverk som bygger på de många flyktingar och invandrare från Latinamerika som finns i Europa. Dels är det den kalabriska maffian, ’ndranghetan, som sannolikt dominerar införsel i Europa, bland annat via hamnen Gioia Tauro i Kalabrien. Även Cosa Nostra (sicilianska maffian) och camorran har direktkontakter i Colombia, men ’ndranghetan uppges vara dominerande vad det gäller kokainsmugglingen.

Olika mexikanska karteller har också band till europeiska gangsters. Sinaloakartellen har kontakter i  Spanien och Gulfkartellen (inklusive Zetas) har kontakter med ’ndranghetan.

Försäljning och smuggling till lokala marknader i Europa sköts då ofta av nätverk med ursprung på Balkan som ju sen länge har fungerande kontakter och nätverk i de flesta länder. Så också i Sverige där Naserligan sägas vara dominerande i göteborgsområdet medan andra gäng, dels nätverk med ursprung på Balkan, dels nätverk med latinamerikanska kopplingar, dominerar i Stockholmsområdet. De kriminella mc-gängen i Sverige tycks dock i huvudsak syssla med amfetamin.

Men det vanligaste när det gäller smuggling till Sverige tycks vara att familjer och mindre nätverk med kopplingar till Latinamerika, Nigeria eller Västafrika smugglar mindre mängder kokain genom sväljning av kapslar, i dubbelbottnade väskor och liknande. Dock är det så att dessa små nätverk ofta utför arbetet åt större nätverk som de inte har kontakt med eller kännedom om. de stora nätverken utnyttjar alltså på olika sätt fattiga människor från Latinamerika, Östeuropa och Afrika som kurirer. Genom bristen på kända och/eller formella kopplingar till de större kriminella organisationerna klara sig dessa ifrån polisutredningar.

Men det har också förekommit försök från större colombianska nätverk att få fotfäste på den svenska marknaden. I slutet av 1990-talet sprängde polisen i Göteborg exempelvis en större colombiansk liga. Att polisen kom dem på spåren berodde på ett rent misstag från en av dem. Han sköt sig nämligen i foten själv. När polisen kom till lägenheten där han sköt sig hittade man fler kilo kokain och en ombyggd resväska, specialgjord för kokainsmuggling. Lägenheten visade sig var en central där kurirerna lämnade av den smugglade narkotikan och det visade sig handla om ett större colombianskt nätverk.

Detta colombianska nätverk kom dock snabbt på kant med det albanska nätverk i Göteborg (Naserligan, Albanligan) som ansåg att kokainmarknaden var deras. En colombian kidnappades och hölls fången under flera dagar. Uppgifter förekommer också om att colombianerna rånats på ett parti kokain. Konflikten ledde till att colombianerna backade och lämnade Göteborg.

I ett annat fall så ingrep svensk och polis i många olika europeiska länder mot en storskalig colombiansk storsmuggling år 2008. Man hade varit ligan på spåret sen 2006. Mer än ett ton kokain beslagtogs och flera personer greps i bland annat Szczecin i Polen, Antwerpen i Belgien och Göteborg. I Göteborg har alltsedan 1980-talet beslagtagits stora kokainpartier. Oftast har dessa inte varit avsedda för den svenska eller skandinaviska marknaden utan för andra delar av Europa. Göteborg är en hamn som har mycket direkt fartygstrafik till Colombia och Centralamerika på grund av den stora bananimporten och är alltså en viktig införselhamn när det gäller större partier kokain för den europeiska marknaden. Kontrollen över Göteborg och smugglingen via dess hamn är alltså av stor vikt för kriminella nätverk.

Även lite större nigerianska och västafrikanska nätverk är inblandade i smugglingen till Europa. I de fallen fungerar ofta Brasilien istället för Colombia som mellanstation och tillverkningsplats för kokainet.

Läs mer: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, AB1, 2, 3, 4,

Andra källor:
Tom Feiling, Kokain, 2009
Misha Glenny, McMafia,2008
Erik de la Reguera & Lasse Wierup, Kokain, 2010
Tomas Lappalainen, ’Ndrangheta, 2010

Om svenskar och kokainsmuggling:
Västsvensk fast för kokainsmuggling
Jättekokainbeslag knutet till Sverige
Fler svenskar inblandade i kokainhärva

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements

2 Svar på “Kokainsmuggling, Colombia och Sverige”

Kommentarer är stängda.