Hur många invandrare finns det i Sverige år 2015?

Enligt många finns det två miljoner eller kanske till och med 3 miljoner. Men hur förhåller det sig egentligen och vilka är invandrarna? Det fanns 1 603 551 utrikes födda den 31/12 2014 inklusive de 937 016 som blivit svenska medborgare. 58,4% av Läs mer…

Stora svenska markägare i andra länder

Det finns en rad stora och mycket stora svenska markägare som huvudsakligen äger mark i andra länder. Det handlar främst om jordbruksföretag som äger stora arealer jordbruksmark i Ukraina, Ryssland, Baltikum och Polen men också om skogsföretag av olika slag. Läs mer…

Marek Edelman och det judiska motståndets stoltaste stund

Idag är det 70 år sen upproret i Warszawas judiska ghetto slogs ner. Här kommer att återpubliceras ett par artiklar från tidningen Internationalen som handlar om upproret i Warszawghettot, Marek Edelman och Judiska Bund. Marek Edelman var en av de få överlevarna av de som slogs Läs mer…

Clipperton

Intressenter i AB Clipperton är flera medlemmar i familjen Backman och Erling Malmborg. Marcus Backman är också medlem i styrelserna i bolag som PFG Fish AB och dess dotterbolag PFG Hamn AB såväl som i Donsöhallen AB plus en del Läs mer…

Samherji

Samherji, hemmahörande i Akureyri, är Islands största fiskeriföretag med dotterbolag, fiskeriverksamhet och fiskindustriverksamhet i en lång rad länder. Företaget grundades 1972. Därefter köpte man över tid upp en massa fiskeriföretag på Island, kooperativa, kommunalt ägda och privat ägda: Á árinu Läs mer…

Galmeja och Tuttanego

För att tillverka mässing i de svenska mässingsbruken importerade man på 1700-talet zink i form av eller kanske snarare med namnet tuttanego eller tutanego (i stort sett 100% zink) från Kina och Indien samt galmeja (zinkmalm) från nuvarande Polen där Läs mer…

Spannmålsimporten på 1700-talet – en historia om råg

Svensk spannmålsimport på 1700-talet bestod till en överväldigande del av råg. Det gällde i början av 1700-talet också den totala produktionen i Östersjöområdet varifrån den svenska importen kom liksom exporten västerut genom Öresund. I början av 1700-talet gick huvuddelen av Läs mer…

Militärligan – Carl Sumonja

Militärligan var en rånarliga som var aktiva på 1990-talet. Men det första rånet ska ha begåtts redan 1985 av ett par medlemmar i ligan. Ett rån mot en ICA-butik i Falun. Ledare i ligan ansågs Carl Sumonja (numera Carl Thunberg) Läs mer…

Amfetaminets väg till Sverige

Amfetamin är utan tvekan den vanligaste tyngre drogen i Sverige. Det är en rent syntetisk produkt som tillverkas utifrån andra kemikalier. De ämnen som används för tillverkning av amfetamin och MDMA (ecstasy) är 1-fenyl-2-propanon (P2P), också känt som bensylmetylketon (BMK) Läs mer…

Kokainsmuggling, Colombia och Sverige

De stora colombianska kartellerna dominerade länge kokainsmugglingen till USA, men har efter att de krossats ersatts av andra nätverk, dels de våldsamma nätverken från Mexico och Jamaica, dels mindre nätverk som inte är så centraliserade och sammanhållna som kartellerna var. Läs mer…

Missnöjespartier och småpartier går fram i hela Europa

Piratpartiet i Sverige lär få mandat i EU-parlamentet. Partiet är ett svenskt uttyck för det missnöjesröstande som finns i hela Europa och som missgynnar de stora partierna. Detta missnöje med regeringar och stora traditionella partier innebär också framgångar för partier Läs mer…

Visst kommer Piratpartiet in

Det troliga är att Piratpartiet (PP) får bara ett mandat, men man vet aldrig. Det var ingen som hade förutspått de stora röstsiffror som Junilistan fick i förra EU-valet och felmarginalerna i opionsudnersökningarna kring EU-val är mycket stora. Missarna kan Läs mer…

Solidarnosc visade vägen – arvtagarna ställer upp i EU-valet

Den sista delen av det Solidarnosc som en gång fanns är Sierpien 80. Det är den fackförening som bildat Polska Arbetarpartiet (PPP). En gång i tiden var den polska fackföreningen Solidaritet en radikal och kämpande fackförening. Den delen av Solidaritets Läs mer…