Dödligt våld minskar

Morden har minskat med omkring 25 procent de senaste tjugo åren. Framför allt gäller det de alkoholrelaterade fallen. Dessutom har det dödliga våldet mot barn minskat, medan antalet mord och dråp med koppling till kriminella konflikter ökat. Det visar en ny rapport från Brå.

Antalet fall av dödligt våld brukar ligga runt 90-100 offer per år i Sverige. I rapporten Det dödliga våldets utveckling beskrivs det dödliga våldets utveckling sedan tidigt 1990-tal. Även försök till mord och dråp analyseras, samt uppklaringen av de fullbordade brotten.

– I början av 1990-talet upplevde Sverige toppen på en ökning av det dödliga våldet som pågått sedan 1950-talet. Men sedan dess har ökningen inte bara avstannat, utan vi kan till och med se en tydlig minskning, säger Sven Granath, utredare på Brå.

Även det dödliga våldet mot barn har minskat, med hälften eller 4-5 fall per år. De flesta fall av dödligt våld mot barn sker inom familjen. Minskningen sedan 1990-talet gäller både fall där mamman och där pappan varit förövare.

Antalet mord och dråp med koppling till kriminella konflikter och gangstergäng har ökat. Uppgörelser mellan kriminella står ändå för en mindre del, 11 procent, av det totala antalet fall av dödligt våld.

– Det dödliga våld som ökat är det mer välplanerade. Det har oftare sin upprinnelse i brottslig verksamhet, till exempel narkotikaförsäljning. Ibland handlar det om jakt på status i kriminella nätverk, säger Sven Granath.

Det vanligaste är att gärningsperson och offer är bekanta, ofta sker det dödliga våldet i hemmet. Den typiske gärningsmannen är  nästan uteslutande en man med svag anknytning till arbetslivet, låg utbildning. Ofta rör det sig om personer med någon form av personlighetsstörning.

Statistiken över anmälda brott omfattar även fall där polisen misstänker dödligt våld och är därför inte helt korrekt. Även om ett sådant fall efter utredning visar sig vara en olyckshändelse eller ett självmord finns anmälan kvar i statistiken över anmälda brott. Därför överskattas antalet fall av dödligt våld i anmälningsstatistiken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements