Är syrianer/assyrier mer kriminella än andra?

Del 2 av 6 i serien Invandrare och brottslighet

Människor från den syrianska/assyriska folkgruppen förekommer flitigt i rapporter och artiklar om den organiserade brottsligheten i Sverige. Ledaren för Original Gangsters (OG), Denho Acar, är syrian och många andra i OG är från samma folkgrupp. I X-team förekommer syrianer (kanske främst i Södertälje och Stockholmsområdet) och det så kallade Södertäljenätverket består i princip uteslutande av syrianer. Kopplingar till politiken och idrotten är vanliga. I Turkiet pratar man ofta om den assyriska maffian. De olika beteckningarna syrianer (ortodoxa), assyrier ( oftast nestorianer och jakobiter men kan även tillhör de andra kyrkorna) respektive kaldéer för samma folkgrupp beror i huvudsak på vilken kristen kyrka de tillhör (det finns minst 4 olika).

Assyrier är vidare de som hävdar ett ursprung från det assyriska folket som en gång styrde Assyrien och Babylonien. De andra brukar hävda att man inte har assyriskt ursprung utan arameiskt. Att de forntida assyrierna talade arameiska (inte först, men senare) komplicerar det hela ytterligare lite mer.

Majoriteten av folkgruppen talar idag ett arameiskt språk (men många olika dialekter), vilket också Jesus (om han funnits) talade (fast då en västlig dialekt som inte är samma som den östliga som ligger till grund för dagens nyarameiska). Det finns ytterligare en religiös grupp som i huvudsak talar arameiska och det är mandéerna (detta är nu en mycket schematisk och kortfattad beskrivning som säkerligen har sina fel och brister).

Men det finns inga som helst belägg för att den syrianska/assyriska/kaldéiska folkgruppen skulle vara mer kriminellt belastad eller oftare inblandade i brottslighet än andra folk i världen. När det gäller invandrare i Sverige (syrianer/assyrier är en stor invandrargrupp) är det framförallt en enda invandrargrupp genom tiderna som haft en högre brottslighet än snittet i den svenska befolkningen. Det handlar om US-amerikanska desertörer under vietnamkriget. De är en av två invandrar/flyktinggrupper som konstaterats ha större kriminalitet än genomsnittet i Sverige. Den andra gruppen är de ungrare som kom efter Sovjets invasion av Ungern 1956. Men generellt är inte heller ungerska invandrare eller US-amerikanska invandrare brottsligare än andra.

Men Özcan Kaldoyo och Olle Wibergs försvar för att den syrianska/assyriska folkgruppen inte är kriminella är mycket svagt och formalistiskt. Det bevisar ingenting helt enkelt. Det är välkänt från andra kriminella kretsar i Sverige att fastighetsaffärer används för att tvätta pengar och att det förekommer mycket svarta pengar i omlopp inom restaurang- och frisörbranscherna. Det finns ingen anledning till att det skulle vara annorlunda just vad det gäller assyriska/syrianska företagare i de branscherna.

Syrianer/assyrier/kaldéer har i allmänhet kommit till Sverige som politisk flyktingar. Först från Turkiet, senare från Syrien och Libanon och idag främst från Irak. Assads brutala förtryck av det upproriska folket i Syrien drabbar däremot endast i mycket liten utsträckning kristna delar av befolkningen men ändå är det bland de som flyr en del kristna.

Läs mer: SDS1, 2, 3Dagen 1, 2, 3SVD, LT1, 2, EX,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Invandrare och brottslighetÄr jugoslaver brottsligare än andra? >>
Advertisements