Min mor var fosterbarn

Redan direkt efter födseln togs min mamma från sin biologiska mor och lämnades till en annan familj som fosterbarn. Den familj som min amma hamnade hos var enligt vad hon berättat en bra familj där hon fick den vård och kärlek som all barn behöver. Det var alltså inte på något sätt så att hon misshandlades eller behandlades illa i fosterhemmet. Men sen dog hennes fostermor och då fick hon inte vara kvar hos sin fosterpappa längre.

Myndigheterna hämtade henne och lämnade henne till en ny fostermor. En ensam kvinna denna gång, den som skulle bli min mormor. Naturligtvis ville inte min mamma detta. Hon ville vara kvar med med den pappa hon vuxit hem med. Min mamma och den nya fostermamman (min mormor) fick aldrig nån bra kontakt, faktiskt inte någon gång under hela min mormors levnad. Som jag ser det begick myndigheterna ett grovt övergrepp mot min mamma när de flyttade henne från den familj där hon växt upp och fått kärlek, från den man som hon betraktade som sin riktiga pappa.

Mamma rymde ständigt från det nya fosterhemmet för att til slut hamna på ett flickhem utanför Stockholm. Ett flickhem där hon trivdes bra och inte utsattes för några övergrepp. Mamma anser att flickhemmet var mycket bar för henne och hon fick under sin tid där en utbildning till undersköterska. Hela flickhemsplaceringen skedde i samarbete med den nya fostermamman och periodvis så var mamma hos sin fostermor vad jag kan förstå. De fortsatte i all fall ha kontakt och fostermamman var alltså min mormor. Det var via henne som mamma och pappa fick en bostad på Rörö, i ett hus, en sommarstuga, tillhörande mormors släktingar. Men det är en annan historia.

Inte på något sätt kan man säga att min mamma vanvårdades eller utsattes för övergrepp i något av de fosterhem eller på det flickhem där hon växte upp. I all fall har hon aldrig hävdat det eller berättat nåt sånt. Däremot utsatte myndigheterna henne för övergrepp när hon med tvång skiljdes från den man som hon uppfattade som hennes riktige far. Likaledes var det ett övergrepp när den biologiske pappan nekades kontakt med mamma, trots att han ville ha det. Han var inte gift med den biologiska mamman, men det är ju i sammanhanget oväsentligt.

Först på senare år har min mamma fått kontakt med sina biologiska halvsyskon på pappans sida. Och fantastiskt nog visade det sig att jag redan kände några av dem genom mitt parti, Socialistiska Partiet, där jag upprepade gånger haft kontakt med ett par kusiner (i samma ålder som mina barn dock) och enstaka gånger träffat min fackligt aktive morbror. Med ett av sina biologiska halvsyskon på mammans sid har min mor också kontakt idag. Hon var också fosterbarn under sin uppväxt.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, GP1, 2, SR1, 2, HD, Skanskan1, 2, 3, NSK1, 2, 3, LT1, 2, 3, SMP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements