Klanstrukturernas bakgrund och sönderfall

Boken Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige, redigerad av Per Brinkemo och Johan Lundberg, beskriver klanstrukturers historia, hur klanstrukturer fungera på olika håll i världen och en del av dess implikationer för Sverige idag. Det är Läs mer…

Klanen – en bok som jag inte kan uppfatta som rasistisk

Jag läste en recension på Aftonbladet Kultur om boken Klanen med Johan Lundberg och Per Brinkemo som redaktörer. Recensionen är skriven av Sinziana Ravini och hon anser att boken är rasistisk. Jag tänkte att jag inte skulle bry mig om Läs mer…

Ett stycke arbetarhistoria

Boknytt Vägen till den moderna familjen Johannes Daun Göteborgs universitet Ett stycke arbetarhistoria Forskning och ny kunskap är bra. Dels för sin egen skull, dels för att en genom att förstå verkligheten lättare kan skapa en bättre värld – socialt Läs mer…

Forskare: Utländska polygama äktenskap bör inte erkännas i Sverige

Svenska myndigheter bör inte erkänna utländska polygama äktenskap (månggifte). Precis som barnäktenskap strider det mot svensk rättsuppfattning. Månggifte strider både mot kravet på respekt för makars lika värde och grundlagens krav på jämställdhet mellan kö­nen. Det här hävdar professor Göran Läs mer…

Mindre tuff ekonomi för barnfamiljer efter nyår

Den första januari blir mediciner till barn avgiftsfria. Samtidigt får föräldrar som är hemma med sina barn och har grundnivån i föräldraförsäkringen sin ersättning höjd från 225 till 250 kronor om dagen. Anledningen är att två av de välfärdsreformer Vänsterpartiet Läs mer…

Barns första år

Boktips Anknytningsteori Broberg/Granqvist/Ivarsson/Mothander Natur & Kultur Barns första år När människan fick större intelligens växte hjärnan. Fostrets huvud blev så stort att det fick födas ”för tidigt” för att kunna komma igenom moderns bäcken. En del av barnets sena fosterutveckling Läs mer…

Barn i Sverige är väluppfostrade och ordentliga

David Eberhard tycks ha skrivit en reaktionär bok om barnuppfostran. Även om allt kanske inte är helt fel eller dåligt. Något som fått utländska medier att hävda att svenska barn är odrägliga på grund av att föräldrarna inte får misshandla dem. Läs mer…

Thomas Gür hittar på om vänstern

I sann SVD-anda så hittar skribenten Thomas Gür på en egen verklighet när han ska kritisera vänster. Vänstern är mot familjen hävdar han. Anledningen till detta är att familjer finns på grund av tvång och bibehåller förtryckande strukturer menar Gür Läs mer…

Islamiska förbundet och Muslimska brödraskapet

Det cirkulerar en mängd påståenden om att Omar Mustafa och Islamiska förbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Några sådana kopplingar går inte att belägga på något sätt. Islamiska förbundet är dock anknutna till Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE). FIOE är enligt osäkra Läs mer…

Nöjda bebisar – bra samhälle

Boknytt Det själviska samhället Sue Gerhardt Karneval förlag ISBN: 9789185703692 Nöjda bebisar – bra samhälle Den brittiske psykoterapeuten Sue Gerhardts forskning om barns behov de första två åren kan användas politiskt reaktionärt till att plädera för att mamman ska satsa Läs mer…

Surrogatmödraskap och barn som rättighet

Att få barn är ingen rättighet. Alla människor kan inte få barn eller ska inte ha barn. Därför kan en diskussion om surrogatmödraskap inte ha som utgångspunkt att det är ett sätt att lösa problem med barnlöshet. Barnlöshet finns. Kommer Läs mer…

Riv upp äktenskapslagstiftningen – ja till månggifte

Gudrun Schyman har skrivit en alldeles utmärkt debattartikel på SVT Debatt. Den tar upp diskussionen som följt av en mening i centerns idéprogramsförslag: I medierna blir budskapet ”Centern vill ha månggifte”. Déjà vu! Det här är som ett eko från 2005, Läs mer…

Månggifte – varför inte?

Det finns mycket att vara upprörd över i centerns föreslagna idéprogram. Den nyliberala invandringspolitiken som syftar till att slå mot arbetarklassen, dumpa löner och göra det sämre för fattiga är en sådan sak. Avskaffandet av skolplikten som skulle innebär ett Läs mer…

Haddile-fallet – biologiska föräldrar behöver inte vara rätt eller bästa

Ett par i Algeriet har sagt att de är föräldrar till en liten flicka, Haddile, som övergavs som spädbarn av föräldrarna i Sverige. Med hjälp av DNA har det konstaterats att det verkligen handlar om flickans föräldrar. De vill ha Läs mer…

Litar Migrationsverket på rykten?

Enligt personer som Migrationsverket har talat med som enligt uppgift kan ha talat med den biologiska mamman till den lilla tvååriga flickan Haddile i Broby i Skåne så vill den biologiska mamman ha hand om flickan som hon övergav strax Läs mer…

Det religiösa högerpartiet KD

Kristdemokraterna (KD) har sitt främsta fäste hos vissa frireligiösa kristna grupper inom främst Pingströrelsen men också inom vissa delar av Missionskyrkan. Det avspeglar sig tydligt i partiets röstsiffror som är störst i Jönköpings län, i Göteborgs skärgård och andra områden Läs mer…