Svensk individualism

Boknytt
Är svensken människa?
Berggren & Trägårdh
Norstedts

Svensk individualism

Internationella undersökningar av värderingsmönster visar att Sverige är extremt modernistiskt och frihetsinriktat – inte alls det bakåt-tittande kollektivistiska socialistland som inhemsk och utländsk höger påstår. Författarna menar i samklang med detta att välfärden i Sverige är ett kontrakt mellan oberoende individer och en stark stat.

I sin välargumenterade och intresseväckande debattskrift menar de att svenskens frihetstörst och ovilja till tvångsmässig gemenskap med familjen och andra småskaliga gemenskaper (jämför Buber) har djupa historiska rötter. Själv tror jag de undervärderar vår släktkänsla, kommunala självstyre och kollektivism via nationell folkgemenskap.

Hans Norebrink

# Via exempelvis etnologiprofessor Åke Dauns (gift med en armeniska) böcker har det gamla pk-tabuet mot att beskriva folkkaraktärer luckrats upp. Självklart är förstås de individuella skillnaderna större än de kollektiva. ”Folkgemenskap” finns i två former, den exkluderande rasistiska och den inkluderande icke-rasistiska. Boken kom 2006 men tar uppe ett ganska tidlöst tema.

Läs mer: SVD, Clarté, HD, FoF, Knuff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

42 kr hos Adlibris

Advertisements