Privatiseringen av järnvägen ger miljöfarligare transporter

Styckningen, privatiseringen och upphandlingsförfarandet på de svenska järnvägarna har nu fått till konsekvens att en stor del av lasten som normalt går på järnväg kommer att överföras till lastbilar. Allt på grund av en konflikt mellan norska Cargonet som sköter godstransporterna ifråga och svenska Green Cargo som står för lok och lokförare till Cargonet:

Pierre Olsson uppskattar att det totalt kan handla om kring 700 lastbilar per dag för att ersätta all tågtrafik som försvinner för transportföretagen. Han menar att det blir svårt att komma tillbaka till järnvägen om man nu tvingas investera i lastbilssläp.

-Vi gillar tåg och vill åka tåg om det går. Vi har ambitiösa miljösatsningar och det här ställer till det mycket för oss, säger Pierre Olsson.

Bakgrunden till tågkonflikten är att Cargonet tidigare meddelat att man ska sluta med den svenska tågtrafiken den 10 december.

Enligt Green Cargo har Cargonet i samband med detta beslut sagt upp avtalet med lok- och personalleverantören. Nu har de ändrat sig, säger Green Cargo.

Men Cargonet anser å sin sida att Green Cargo ska se till att tågen rullar ända fram till det ursprungliga avtalet går ut i mars, eftersom Green Cargo krävt dem på pengar hela den ursprungliga avtalstiden.

Den ineffektiva, byråkratiska och slösaktiga privatiseringen och styckningen av järnvägen och upphandling i flera led är alltså en del av det som leder till att utsläppen av växthusgaser ökar genom fler långtradare på vägarna. Till saken hör också att Green Cargo tidigare var delägare i Cargonet, men att det senare bolaget numera enbart ägs av norska NSB.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements