Globaliseringsskolor

Boknytt
The Political Economy of I.R.
Robert Gilpin
Princeton University Press

Globaliseringsskolor

En titt i min gamla kursbok ”The Political Economy of International Relations” visar att den ännu håller måttet som historiebakgrund till globaliseringsdebatten. Den urskiljer tre olika förhållningssätt; det positiva liberal-kapitalistiska, det ambivalenta marxist-socialistiska, och det negativa nationalist-protektionistiska.

De två senare smälte ofta samman i den alternativa socialist-nationalistiska beroendeskolan som såg avgränsning (”avlänkning”) från den västerländska globalkapitalismen, och nationell självtillit som lösningen på Nords utsugning av Syd (se Samir Amin).

Men den vägen gick inte så bra i praktiken. Det var de export-orienterade nyindustrialiserade statskapitalistländerna i Östasien som först lyckades bryta loss från fattigdomen. Fast även den strategin hade starka inslag av socialism och nationalism.

Hans Norebrink

Läs mer: Foreign Affairs,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements