Hur många invandrare finns det i Sverige?

Enligt många finns det en miljon eller kanske till och med 2 miljoner, enligt vissa finns det 450 000 muslimer och enligt andra ännu fler. Men hur förhåller det sig egentligen och vilka är invandrarna?

Det fanns 1 227 770 utrikes födda den 31/12 2007 och omkring 400 000 personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda i utlandet. Totalt cirka 1,6 miljoner.

År 1945 var antalet utrikes födda så lågt som 100 000. Sedan andra världskriget och fram till 2004 hade 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har flyttat ut ur landet. Av utflyttarna var en halv miljon svenska medborgare och av inflyttarna var ungefär 320 000 svenska medborgare. Något mindre än hälften av invandrarna har lämnat Sverige. En spridd missuppfattning är att invandrare och flyktingar är synonyma begrepp. Endast en åttondel av de personer som invandrat åren 1990–2003 är flyktingar d.v.s. i behov av skydd.

Under perioden 2005-2010 har varje år den största invandrar- och utvandrargruppen varit personer födda i Sverige. Därefter följer vad det gäller invandrare personer födda i Irak, Somalia, Polen, Iran, Kina, Thailand, Danmark, Turkiet, Finland, Tyskland, Indien och Norge. Vad gäller nordbor så utvandrar de i ungefär samma utsträckning som de invandrar. Thailändare är nästan enbart kvinnor, från Irak och Somalia handlar det om olika typer av flyktingar och när det gäller Kina och Indien är det adoptivbarn, studenter och forskare. Från Iran är det studenter, forskare och flyktingar.

Av de 1,2 miljoner människor som fötts utomlands men som idag (2007) bor i Sverige kommer 82 000 från Afrika varav 22 000 från Somalia. Från Latinamerika finns cirka 60 000 personer (cirka 10 000 av dessa är adopterade), varav 28 000 från Chile. Från Asien (exklusive Turkiet) finns det ungefär 335 000 personer som bosatt sig i Sverige, av dessa kommer 98 000 från Irak, 21 000 från Iran, 6 000 från Libanon och 6 000 från Syrien. Av invandrarna från Asien är omkring 35 000 personer adoptivbarn. Om vi räknar de cirka 28 000 nordamerikaner (USA och Canada) och 4 000 personer från Australien/Oceanien och okända länder som finns i Sverige blir det totala antalet personer från länder utanför Europa (Turkiet räknat till Europa här) cirka 510 000. Cirka 45 000 av dessa utgörs av adopterade barn. Kvar blir 460 000 personer.

Av dessa 460 000 människor från länder utanför Europa kommer kanske 160 000 från länder med dominerande muslimsk religion. Det finns emellertid ytterligare ett antal muslimer i Sverige, från Bosnien härstammar 55 000 personer varav endast en del är från muslimska familjer och från Turkiet 38 000. Sammanlagt blir det nästan 260 000 människor från ”muslimska” länder. Många av dessa har dock kristet ursprung (armenier, assyrier/syrianer, serber, kroater med flera), är zoroastrianer eller yezidi (bland iranier och kurder) eller icke-troende. Men det tillkommer förstås också personer födda i Sverige som är muslimer. Totalt är det kanske 150 000 troende muslimer i Sverige, kanske 100 000 utövar aktivt sin religion. (Som jämförelse kan nämnas att Pingströrelsen har cirka 90 000 medlemmar). Påståendet om 450 000 muslimer är alltså totalt taget ur luften.

273 000 personer är födda i andra nordiska länder. Därav 172 000 i Finland, 46 000 i Danmark och 45 000 i Norge. 232 000 är födda i EU-länder utanför Norden. Av dessa är 58 000 polacker, 45 000 tyskar och 18 000 britter. Därutöver finns ungefär 140 000 från resten av Europa. 129 000 av  dessa kommer från före detta Jugoslavien, 55 000 av dessa är från Bosnien. En liten del av bosnierna utgörs av troende muslimer.  Från det forna Sovjet finns det 6 000 personer födda där i Sverige och från Turkiet 38 000.

Av 1,2 miljoner personer födda i andra länder är alltså cirka en fjärdedel från nordiska länder och ytterligare 370 000 från resten av Europa, oräknat Sovjet och Turkiet. Adopterade barn från länder utanför Europa är ungefär 45 000.

Vi kan alltså konstatera att de som pratar om cirka 1 miljon invandrare har rätt men jag tror att flertalet inte tänker på att nordbor och andra europeer utgör mer än hälften av de som som flyttat till Sverige och att adoptivbarnen också utgör en stor grupp.  Ursprunget för de utlandsfödda har dock förändrats en hel del under 2000-talet. Andelen födda i andra nordiska länder har minskat kraftigt (invandrare födda i Finland har börjat dö helt enkelt, en del har också återvänt). Deras barn är inte invandrare eller utlandsfödda. Den grupp som ökat är främst människor från Asien. Orsaken till det är framförallt kriget i Irak men också ökad adoption från Kina och hustruimport från Thailand.

En annan fråga som också ofta nämns är att arbetarklassens majoritet skulle ugöras av invandrare. Det är naturligtvis ett falskt påstående. Arbetarklassen i vid bemärkelse utgör cirka 4 miljoner personer. Det finns 1, 2 miljoner invandrare och ytterligare kanske 400 000 personer med två utlandsfödda föräldrar. Totalt 1,6 miljoner. Många av dessa är arbetare, men andra är det inte. Även om alla var arbetare skulle de inte utgöra majoriteten av den svenska arbetarklassen.

(Huvudsaklig källa är SCB)

Inlägget skrevs ursprungligen 2005 och har uppdaterats med nyare siffror och ändrats lite grann.

Läs också (med uppdaterade siffror från 2010 och 2011):

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag har år 2015 skrivit en nyare och uppdaterad version av inlägget.

Advertisements

13 Svar på “Hur många invandrare finns det i Sverige?”

  1. Sovjetfödda är Ryssland/Baltikum Ukraina och Vitryssland. Det finns fler Ryska turister i Gamla stan på 1 vecka än vad som flyttat till Sverige, i Finland är bilden helt annorlunda. Men om man ser på andel Finnar som flyttar till Sverige så är Sverige knappast ett populärt land att flytta till. Även Danskarna flyttar tillbaka från Sverige. Sveriges grannar är helt enkelt inte intresserade att bo här.

Kommentarer är stängda.