Svenska kor är miljövänliga

Det finns en stor missuppfattning bland många vänsteranhängare. En missuppfattning som framförallt sprids av veganer och vegetarianer av olika slag. Nämligen att nötkreatursuppfödning i alla lägen skulle vara klimatfientligt och miljöfientligt. Så är alltså inte fallet, utan en kos miljöpåverkan beror på hur den lever, vilket foder den äter, var i världen den lever, hur mycket den äter ut osv. En ko som betar på svenska hagmarker och betesängar är i allmänhet klimatneutral eller klimatpositiv. Det beror framförallt på att gräsmarker i Sverige är stora kolsänkor:

Betet, den pastorala sommarängen eller hagmarken, har på senare tid fångat forskarnas intresse. Betesmarken anses nämligen fungera minst lika bra som kolsänka som skogen. Gräsmarker binder kol i den stora biomassan av rötter. Hur mycket är däremot osäkert. Ett europeiskt forskningsprojekt, Green grass, gjorde mätningar i åtta länder och kom fram till att gräsmarken i snitt band 1?000 kilo kol per hektar. För Sverige finns inga siffror, men om man räknar med att det ligger någonstans mellan 400 och 1?000 kilo kol, innebär detta att en svensk mjölkko har minskat sina utsläpp med en tredjedel. FAO, FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbruksfrågor, skrev i en rapport förra året att underhåll av åker- och betesmarker tillsammans med restaurering av förstörda marker är den bästa möjligheten för jordbruket att minska sin klimatpåverkan.

I en annan rapport från 2011 konstaterade Jordbruksverket att betesmark, som det även växer träd på, binder så pass mycket kol att det helt uppväger klimatpåverkan från nöt och lamm – utsläppen blir noll eller till och med negativa!

Tack vare kossans vårdande mule är våra hagmarker också en av våra mest artrika naturtyper. Den biologiska mångfalden är något som forskarna lyft fram som ett av de absolut viktigaste verktygen för att kunna hantera klimatförändringarna.

Ska vi äta kött ska vi alltså äta lokalt producerat kött. Det är miljö- och klimatvänligt i motsats till det mesta av det importerade. Överhuvudtaget är det viktig med lokalt producerad mat för klimatet och miljön. Kor på bete i Sydamerika för export av kött till Europa är alltså inte bra. Inte heller transport av soja över halva jordklotet. Bättre vore att de länder som kan producerade det mesta av sin egen mat. Så också Sverige. Ska vi gör det krävs dock att vi äter animaliska produkter, annars kan vi inte överleva här uppe.

Enbart lokalt producerad mat i Norden innebär att veganism inte är möjlig för människor i Norden (däremot går det utmärkt att vara lakto-vegetarian). Det skulle inte gå att överleva utan mjölk, mjölkprodukter, ägg, kött etc. Det importerade köttet behövs däremot inte och det är det som stått för hela ökningen av konsumtionen av kött i Sverige de senaste decennierna. Alltså kan vi utan problem och med fördel äta mindre kött. Sen har jag självklart inte heller något emot att vi odlar kött. Andra livsmedel odlas ju, en del, som quorn, i fabriker.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Svenska kor är miljövänliga”

  1. Stor del av djurens foder är fortfarande spannmål och soja, även hos svenska kor och det är detta veganerna fokuserar på när de propagerar emot köttindustrin (när vi talar om det i den här kontexten iaf).

    1. När det gäller svenska köttdjur så är den nog klimatvänlig redan idag om jag förstått artikeln i Forskning & Framsteg rätt, men framförallt är den det på ekologiska gårdar oavsett om det är kött- eller mjölkdjur. Ju mer de betar gräs ute ju bättre är det och ju mindre ju sämre.

  2. Kor ska för att inte konkurrera om människoföda och, framförallt, för att stoppa massutrotningen i svensk natur enbart äta gräs och hö. Under betestiden ska de gå på de enorma nedlagda före detta betesmarkerna som inte kan producera människomat. Det är oetiskt att inte producera högkvalite’protein på dessa marker. Det är oetiskt att låta tusentals djur- och växtarter utrotas för att för tillfället billigt spannmål tömmer betesmarkerna på kor. Veganism är massutrotning. Är rätt kött.

Kommentarer inaktiverade.