Hur bär man sig åt för att krocka med ett välkänt berg?

Erfarna piloter, erfaren besättning. Ändå lyckas flygplanet krascha rakt in i ett välkänt berg med välkänd höjd och välkänd placering. Det verkar helt orimligt att något sådant kan ske utan att nåt tekniskt fel förelegat.  Den tragiska olyckan med det militära norska Herculseflygplanet är inte bara tragisk utan också konstig. Även om vädret var dålig, sikten minimal osv så borde inte en erfaren flygbesättning kunna krocka med ett välkänt fjäll i ett välkänt område. Sannolikt är väl hela besättningen död. Tragiskt och olyckligt förstås.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

PS 19:46. Man tycks nu ha hittat kroppsdelar kraschplatsen och samtliga 5 personer som var ombord betraktas som omkomna

Advertisements
  • petter66

    Man kan undra varför flygningen genomfördes på 2300 meters höjd, utan markskikt, i storm och över bergsterräng med toppar strax under. Det är välkänt att stormvindar kan orsaka mycket kraftiga fallvindar i bergsterräng. Dessutom blir lufttrycket över kammarna lägre, orsakat av vindhastigheten, så höjden blir något lägre än vad höjdmätaren visar.

    Det blir intressant att höra bortförklaringar och kanske mörkläggning av den kompetens- och kunskapsbristen som orsakat denna tragiska olycka.

  • Henrik1

    Läs
     http://chefsingenjoren.blogspot.se/2012/03/hojd-en-relativ-fraga.html