Bohman, Hassel & Görges

Del 15 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Fredrik Otto Bohman var en av ägarna till firman Bohman & Hultman i Stockholm på 1730-talet. Hans bror var Carl Bohman vars ena dotter, Maria Kristina Bohman, var gift med Daniel Hassel medan den andra dottern, Hedvig Charlotta Bohman, var gift med Lorens Görges (1723-1803). Daniel Hassel fick burskap i Stockholm 1746 efter att ha arbetat åt Fredrik Otto Bohman i firman Bohman & Hultgren. Lorens Görges fick burskap 1759.

På 1750-talet och fortfarande år 1760 kallas firman Bohman & Hassel. I denna var Daniel Hassel den ene delägaren, vem av bröderna Bohman som var den andre är inte känt. Från början av 1760-talet gick firman under namnet Bohman, Hassel & Görges, 1775 drevs den av Daniel Hassels änka, deras son Carl Henrik Hassel (burskap 1788) samt Lorens Görges. 1798 drevs firman av Carl Henrik Hassel, Lorens Görges och dennes son Lorens Fredrik Görges (burskap 1799) och i början av 1800-talet kallades firman ofta för Görges & Co. Carl J Görges, son till Lorens Görges, var anställd i Ostindiska kompaniet.

Från 1750 och framåt hörde Bohman, Hassel & Görges till de 10 största exportörerna från Stockholm under de flesta år med som mest 6% av det totala exportvärdet. Som importör var firman oviktig även om man hade en viss import av framförallt salt. Den viktigaste exportvaran för handelshuset var järn utan att firman nånsin var störst. Som tjärexportör hörde handelshuset Hassel & Görges eller Görges & Co en av de allra största från början av 1780-talet. Större var i allmänhet bara Tottie & Arfwedson.

Handelshuset Bohman var under sina olika skepnader och namn också en stor förlagsgivare till och kommissionär för järnbruk. 1777 var man kommissionär för 18 bruk med en tillverkning på 2 400 ton, 1797 40 bruk som tillverkade  4 700 ton och 1806 38 bruk reps. 5 900 ton. 1811 var firmans sista år med järnexport. Förlagen gjorde att bruken kom i beroendeställning till handelshusen och det blev svårt att byta komissionär av den anledningen. Därför blev förbindelser mellan burk och handelshus ofta mycket långvariga.

Firman hade i huvudsak förbindelser med bruk i Västmanland och den genomsnittliga storleken på bruken var mindre än vad som gällde för Tottie & Arfwedson. De största bruken för vilka Bohman , Hassel & Görges stadigt var komissionär åren 1777-1812 var Bernshammar i Västmanland (årsproduktion 290 ton järn), Wicksjö (240 ton) och Forsbacka (240) i Gästrikland, Malingsbo (220) och och Larsbo/Saxhammar (230) i Dalarna. Övriga bruk av Norrhammar/Holm (120 ton), Båhr (120), Kohlsva (110), Stjernfors (120) och Stadtra/Finån (90) i Västmanland, Catrineberg (135) i Gärstrikland, Hagges (105) i Dalarna, Haddebo (90) och Kortfors (120) i Värmland, Långtorp/Skyltorp (95) i Närke, Strömbacka/Adolfsfors (135) i Hälsingland, Åhlberga (90) i Södermanland och Kjengis (65) i Västerbotten.

Förlagslån gav man dessutom bland annat till Caisa Fornelia för Hageby år 1757, till Herman Alb. Molitor för Axberg, Frösvidahl, Lannafors och Klockarhammar, till Maria Cederborg för Gisslarbo och Anders Barchaeus för Fagersta.

En del av bruken man var förlagsgivare till och kommissionär för kom efterhand att bli ägda av  firman eller dess delägare Otto Fredrik Hassel privat. Redan 1777 gällde detta Strömbacka (köpt 1774) och Adolfsfors i Hälsingland, lite senare tillkom Kjengis och från 1794 även Norrhammar, Holm, Bernshammar och Gisslarbo i Västmanland. Total tillverkning vid dessa bruk var 600 ton järn per år. Strömbacka såldes av firman år 1789 efter att man övertagit bruket igen efter Mats Smaraeus som ägde det 1780-89. 1789 -93 ägdes Strömbacka bruk av Daniel Lithander och H. Wilhelm Hahr för att därefter ägas av H.W. Hahr åren 1793-94 och mellan 1794-1816 av firman Bohman, Hassel & Görges.

Bohman, Hassel och Görges var också redare, år 1780 ägde man andelar motsvarande 200 läster i 6 fartyg.

Andra källor:
Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951
Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 1969

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Tottie & ArfwedsonHandelshuset Hebbe >>
Advertisements

4 Replies to “Bohman, Hassel & Görges”

Kommentarer inaktiverade.