Svenska borgarfamiljer och handelshus

Del 1 av 6 i serien Borgarfamiljer på 1700-talet

Borgarfamiljer på 1700-talet

Denna serie inlägg handlar om borgarfamiljer och handelshus i städer som jag inte skriver specifikt om. Tidigare har jag skrivit om borgarfamiljer och handelshus på 1700-talet i flera serier. En om piratverksamhet som starten för att bygga upp en förmögenhet, Kapare och pirater med familjer som Utfall, Knape, Gathenhielm och andra. Vidare om slaveri, Västindien och vinster på sådant med familjer som Arfvidsson, Arfwedsson och Reimers för att nämna några. En serie om Ostindiska kompaniet och de familjer som kan knytas till denna framgångsrika verksamhet finns också. Några familjer med anknytning dit som kan nämnas är Sahlgren, Campbell, Irvine, Alströmer, Chambers, Törngren, Maule och af Sandeberg.

De nämnda serierna om 1700-talets handelshus, ekonomiska verksamheter och familjer handlar i stor utsträckning om Göteborg, men i Ostindiska kompaniet var också en del stockholmsfamiljer som exempelvis Grill, Petersen och Bedoire inblandade. Dessa familjer brukar räknas till den så kallade skeppsbroadeln om vilken jag också skrivit en serie inlägg där familjer som Jennings, Tottie, Plomgren, Kierman, Küsel med flera tas upp. Stockhoms handelsfamiljer och handelshus behandlas också i serien om Stockholms handelshus på 1700-talet, med inlägg om handelshus som Hebbe, Bohman, Björkman, Tottie & Arfwedson, Lefebure, Alnoor & Issendorff, Wahrendorff, Deneke & Pommeresche med flera tas upp. Slutligen behandlas en del andra stockholmsfamiljer i en serie inlägg om Stockholms borgarfamiljer på 1700-talet.

Handelsfamiljer och handelshus i Göteborg behandlas också i tre andra serier än de som redan nämnts, en om sillperioden, en om handelsfamiljer och en om Göteborgs handelshus på 1700-talet. I den förstnämnda serien ingår inlägg om Santesson, Matzen, Oterdahl, Kjellberg, Ekman, Kåhre, Bagge med flera. I den andra serien ingår inlägg om bland annat Wohlfahrt, Damm, Hall, Coopman och Busck och i den tredje finns inlägg om handelshus som Ström, Arfvidsson & Söner, Holterman och von Jacobson med flera.

Utöver detta finns serier om Uddevalla, Gävle, Västervik och Norrköping liksom en serie inlägg om familjer med anknytning till Hull och Sverige. En serie om städer som Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Ronnebý och Kristianstad planerar jag också liksom kanske något om städerna i övriga delar av Skåne. I denna serie om borgarfamiljer ska det handla om familjer utanför 1700-talets viktigaste handelsstäder. Familjer som Donner i Visby, Ross, Roos med flera i finska städer osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationHandelshuset Donner >>
Advertisements