Osannolikt att Assange döms för sexbrott

Del 2 av 20 i serien Assangeaffären 2

Snart beslutar engelska högsta domstolen om Julian Assange ska utlämnas till Sverige. Om han blir utlämnad är sannolikheten liten att han blir dömd för sexualbrott.

Våldtäktsbegreppet i Sverige är bredare än i många andra länder och lagstiftningen skiljker sig avsevärt som jag ser det. Professorn i straffrätt vid Stockholms universitet, Peter Asp, menar att så inte är fallet i en artikel i Feministiskt Perspektiv.  Men hans bild menar jag är falsk och den stora mängden anmälningar och ökningen som inföll vid förändringen av den svenska lagstiftningen tyder på att den svenska lagstiftningen skiljer sig från andra länders

Bilden av att det knappt krävs någonting för att bli fälld för våldtäkt i Sverige anser dock Peter Asp vara direkt missvisande:

– Den är direkt missvisande. I dagarna kom det ett examensarbete som visade att väldigt många våldtäktsåtal inte slutar i fällande dom. I huvudsak måste man nog säga att svenska domstolar upprätthåller de stränga beviskrav som gäller, säger Petter Asp

De flesta som anmäls för våldtäkt i Sverige går fria. År 2010 anmäldes enligt uppsatsen 4 134 våldtäkter till polis. 313 fall gick till lagföring och åtal, varav 33 procent slutade med friande dom. Och även om antalet anmälningar av sexualbrott har ökat de senaste åren – mellan 2010 och 2011 anmäldes till exempel 10 procent fler våldtäkter enligt Brå – är mörkertalet fortfarande stort. Endast 23 procent av sexualbrotten anmäls, enligt Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2011.

Att så få sexbrott går till rätten och att det blir fällande dom i så få är helt korrekt och avspeglar de svåra bevisförhållanden som råder i samband med sexuella övergrepp.

I ljuset av det här framstår det svenska rättsväsendets hantering av Assange-fallet som ovanligt nitiskt, vilket Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt kommenterar så här:

– Det är visserligen inte alltid som man ens kallar en uppgiven misstänkt till förhör, men i regel gör man ju det, och det är ju vad man vill här: att Assange ska låta sig förhöras i Sverige.

Problemet med Leijonhufvuds resonemang är två. Man kan förhöra Assange i Storbritannnen. Inga problem med det. Och man hade kunna förhöra honom när han fortfarande var kvar i Sverige. Om något av det gjorts hade fallet varit avslutat för länge sen. Antingen i en rättegång eller så hade åtalet lagts ner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Vilja förändra omvärlden utan att förståAssange utlämnas till Sverige – slutligen, eller? >>
Advertisements