Göranssonska stiftelserna

De tre Göranssonska stiftelserna grundades av Göran Fredrik Göransson och ättlingar till Göran Fredrik Göransson, (1819 – 1900). Huvuddelen av förmögenheten i stiftelserna är aktier i Sandvik AB, ett företag som familjen Göransson kontrollerade under mycket lång tid. De tre stiftelserna är Stiftelsen Göranssonska Fonden (SGF), Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne (AAG) samt Sigrid Göranssons Stiftelse (SGS) och de grundades successivt av olika generationer i familjen Göransson:

I syfte att arbetet med att förbättra villkoren för de boende i Sandviken, även i framtiden, grundade Konsul Göran Fredrik Göransson – Stiftelsen den Göranssonska Fonden.

Den äldsta sonen Anders Henrik Göransson, gift med Emma Sebardt, fortsatte samhällsbyggararbetet som hans far påbörjat, så även Anders Henriks son Karl Fredrik och dotter Sigrid.

Sigrid testamenterade sedermera delar av sin förmögenhet till kyrkligt barn- och ungdomsarbete och sociala insatser i Sandviken som idag utgör Sigrid Göranssons Stiftelse.

Albert Göransson, gift med Anna Eneström tog även de arvet vidare och arbetade engagerat för att förbättra villkoren för de behövande i Sandviken. Ett arbete som Albert och Annas dotter Ester tog vid och fullföljde i mitten av 1900-talet. Till minne av sina föräldrar grundade Fröken Ester Göransson 1943 – Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne.

Stiftelsernas förmögenhet kan uppskattas till cirka 3 miljarder SEK. Huvudsakligen i Sandvikaktier. I Albert och Anna Göransson stiftelse sitter en rad personer ur familjen Eneström i styrelsen. Ändamålet för stiftelsen är att underlätta levnadsvillkoren för barn, ungdomar och äldre,  sjukpensionärer och funktionshindrade som bor i Sandvikens kommun. I de övriga stiftelsernas styrelser verkar det inte sitta några släktingar till grundarna överhuvudtaget. De Göranssonska stiftelserna har bland annat varit huvudfinansiär till den enorma Göransson Arena i Sandviken, en inomhusarena för bandy och annat.

Alla stiftelserna har sin adress hos Sandvik AB och kan nog antas fungera som garanter för den största maktgruppens kontroll i företaget. Största ägare i Sandvik AB är AB Industrivärden som kontrolleras av Handelsbanken. Industrivärden äger 12,4% av aktierna och rösterna i Sandvik, Handelsbankens Pensionsstiftelse 4,1% och de Göranssonska stiftelserna 2,1%.

Utöver de nämnda Göranssonska stiftelserna finns även Gunvor Göranssons stiftelse och Viktor Magnussons stipendiefond. De förvaltas av Sandvikens kommun.

Läs också: Göransson – från ingifte till storindustriElfstrand – det tidiga 1800-talets största redare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements