Breivik och Counterjihad, Breivik och Åkesson

Rättegången mot Anders Behring Breivik sätter fokus en del av den högerextrema rörelsen i Europa. Den islamofobiska, rasistiska och nationalistiska delen som i Sverige representeras av Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Lagom till rättegången har tidningen Expo gjort en kartläggning av den denna miljö som de kallar counterjihadrörelsen. De menar dessutom, i den rapport de släppt, att denna rörelse bara är en del av den antimuslimska islamofobiska miljön.

– Rörelsen jämför islam med nazism och kommunism, för dem är islam en ond ideologi och inte en religion. Counterjihad skiljer sig från många extrema grupper genom att uttrycka ett starkt stöd för Israel och judar, kombinerat med en intolerans mot muslimer, säger Martha Hannus som är huvudförfattare till rapporten.

Rapporten ”Counterjihadrörelsen” fokuserar på rörelsen i Europa och utgår från centrala counterjihadbloggar och kartlägger rörelsens idévärld, dess viktigaste medlemmar och aktiviteter. Expo menar att det finns några typiska kännetecken för counterjihadrörelsen:

Det finns fyra föreställningar som är centrala för counterjihadrörelsen:

– Uppfattningen att islam är en totalitär politisk ideologi som förespråkar krig snarare än en religion.
– Föreställningen om en långtgående konspiration mellan den europeiska eliten och arabländerna i syfte att förslava Europa
– Föreställningen om en demografisk bomb, det vill säga att muslimer föder fler barn än den inhemska befolkningen och därmed tar över landet successivt, helt enkelt genom att bli fler än icke-muslimerna.

En fjärde faktor som skiljer allmänt islamofobiska grupper från de som hör till counterjihadrörelsen, eller som använder counterjihadretorik, är stödet till staten Israel och ett ställningstagande mot antisemitism. Det hindrar inte att grupper med antisemitiska åsikter tidvis deltar i counterjihadsammanhang. Men för att bli accepterad fullt ut krävs i regel att gruppen eller organisationen tar ställning för Israel.

I rapporten definierar Expo dessutom varför denna ideologi och islamofobi är rasism:

Kulturrasister uppfattar kulturer som separata, fasta enheter som har olika värde. Så kallad ”västerländsk kultur” värderas högt medan islam beskrivs som medeltida och ofta som inkompatibel med svensk/västerländsk kultur. Det annorlunda förknippas ofta med determinerade egenskaper som den enskilde besitter på grund av en så kallad folkmentalitet, kultur eller religion. Kulturrasismen gör kultur – eller en religion – till den funktionella motsvarigheten till ras. Counterjihadrörelsen ger många exempel på kulturrasistiska uppfattningar. Sverigedemokraterna till exempel pekar  ut Islam som en problematisk religion

De svenska Sverigedemokraterna (SD) är alltså en ganska typisk representant för den högerextrema rasistiska, islamofobiska och fascistiska inriktning som Expo valt att kalla counterjihadrörelsen. För mig är det rent och slätt en ny variant av fascism och SD är ett fascistiskt parti. Gert Gelotte i GP gör också kopplingar mellan Breivik och Sverigedemokraterna, den norske terroristen och Åkesson:

Det finns ett samband mellan Sverigedemokraterna och Behring Breivik. Men att klarlägga det kräver mer eftertanke än vad några minuter i en radiointervju ger tid för.

Massmördaren Breivik och partiledaren Åkesson delar uppfattningen att invandringen av muslimer och islam är en ödesfråga för Europa. Båda använder sig av metoden att lägga några muslimska individers extremism på hela gruppen muslimer. Att Islam är en världsreligion där burkor och bomber är en extrem respektive mycket extrem avvikelse väljer de att bortse från.

Jimmie Åkesson använder alltid starkt laddade ord när han talar om muslimer: islamistisk diktatur, explosivt, våldtäkt, massinvandring, hot, skrämmande, ödesfråga, mångkulturalismen. Särskilt våldtäkt tycks fascinera honom. Men så är också anklagelser för våldtäkt ett ständigt återkommande tema i hets mot minoriteter.

Skillnaden mellan Åkesson och Behring Breivik är som skillnaden mellan antisemitismens teoretiker och SS-förbandens massmördare. Det är en mycket stor skillnad, men visst finns också en stig dem emellan.

Det är ingen tvekan om att SD, Åkesson och Breivik delar världsuppfattning och är delar samma rörelse även om Expo:s Daniel Poohl i dagens DN menar att Breiviks ideologi är en mix mellan det som counterjihadrörelsen (inkl. SD) står för och det som de mer klockrena nazisterna står för. Men såna små skillnader spelar faktiskt ingen som helst roll i det stora hela. Det handlar om odemokratiska, obehagliga rörelser som vill skapa en mycket obehaglig och otrevlig värld.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements