Müller – två handelshus i Stockholm

David Müller (1703-1769) drev ett handelshus i Stockholm och var i sitt andra äktenskap gift med Margareta Dorothea Murray (1727-1815), dotter till Andreas Murray (1695-1771), som drev mannens handelshus vidare efter dennes död. 1779 gick hon i konkurs.

Margaretha Dorothea Murrays bror Johan Andreas Murray (1740-91) var gift med Margaretha Eleonora Conradi (dotter till Georg Henrik Conradi och Elisabeth Groen), brodern Gustaf Murray (1747-1825) med Kristina Margareta Lamberg (1765-1832) och brodern Adolf Murray (1751-1803) var gift med Hedvid Charlotta Aurivillius i sitt första äktenskap och med Anna Sofia Lamberg i sitt andra.

David Müller hade två söner i sitt första äktenskap. En av dessa var Daniel Müller som själv gjorde konkurs 1776. Dessa två söner tycks ha drivit handelshuset tillsammans med modern. Vad den andre sonen hette är oklart. Nedanstående Jurgen Christopher Müller var det enligt källorna inte.

Jurgen Christopher Müller (1748?-1831), sannolikt född i Kiel, drev från mitten av 1770-talet (han fick burskap 1775) en handelsrörelse tillsammans med Jacob De Ron (1739-1826) vid namn Müller & De Ron. Innan han fick burskap arbetade J.C. Müller i det Grillska handelshuset. 1782 bröt sig De Ron ur den gemensamma firman då han själv fick burskap det året. De Ron fortsatte sin verksamhet under namnet De Ron & Co medan Müller fortsatte som J.C. Müller & Co. Vid denna tid, troligen 1784, anställdes Bernhard Beskow i Müllers firma. 1789 fick Beskow eget burskap och startade en egen handelsfirma.

J.C. Müller var bland de tio största exportföretagen i Stockholm många år under 1790-talet och de första årtiondena på 1800-talet. Som järnexportör var Müller sannolikt inte lika stor som De Ron då värdet av firmans totala export i allmänhet var lägre än De Rons. Han hade affärsföebindelser med firmor som Åkerman & Grofverfeldt i Helsingör, G. Signeul i Hamburg, Laurin & C:o i Amsterdam, Streson & Son i Riga, Hornung & Meyersich i Lübeck, J. Harmsen i Libau (Liepaja) och J. W. Smith & C:o i London. Vidare var han delägare i ett antal fartyg samt i Ostindiska kompaniet, Trollhätte kanalbolag, Göta kanal, Sjössauranskompaniet och en rad andra kompanier och bolag.

J.C. Müller var gfit med Johanna Elisabeth Hollström, dotter till grosshandlaren Johan Hollström och syster till Thomas Hollström, också grosshandlare. Fruns ssyter Henrika Charlotta Hollström (1758-1842) var gift med Johan Ernst Skoge (1745-1825). Deras dotter Henrika Charlotta Skoge (1785-1845) var i  sin tur gift med grosshandlaren Johan Emanuel Moll (1777-1851). Hollström var kring 1780 en av Stockholms större importörer.

1791 blev Müller ägare till Voxna bruk och lät bygga herrgården. År 1800 köpte han Nianfors och Iggesund. Müllers adopterade dotter Jeanette Müller (1795-1851) ärvde Voxna bruk tillsammans med sin man Gustaf Ridderstolpe (1785-1845). När Gustaf Ridderstolpe dog sålde änkan egendomarna.

Förutom den adopterade dottern så fanns alla J.C. Müllers släktingar i Tyskland vid hans död, närmare bestämt i Kiel, Rendsburg, Gluckstadt och Bonn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements