Handelshuset Beskow

Del 11 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Bernhard Beskow (1762-1820) fick burskap 1789 och bildade då en firma ihop med brodern Henrik Niklas Beskow (1759-1835). Från 1808 var även den tidigare bokhållaren Erik Johan Wellander (1778-1828) delägare. Bernhard Beskow var inflyttad från Pommern, sannolikt från Stralsund där han i fem år arbetat hos grosshandlare J.C. Brandenburg. Väl i Stockholm arbetade B. Beskow 5 år hos J.C. Müller innan han fick eget burskap.

Den Beskowska firman importerade främst spannmål från Östersjöområdet och hörde endast enstaka år till de tio största importörerna i Stockholm totalt. Spannmål stod för 98% av importvärdet i firman år 1798, 76% år 1800 och 54% år 1810. Andra varor som importerades var salt från Portugal, Frankrike och Medelhavsområdet samt kolonialvaror från Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Den export firman hade gick främst till Östersjöområdet men allteftersom minskade exporten dit och 1810 gick endast 26% till Östersjöområdet. Huvuddelen av exporten var stångjärn. 1798 var Beskow & Co Stockholms fjärde största järnexportör.

Bernhard Beskow ägde också aktier i Hjälmare slussverk, Göta kanals diskont och Göteborgsdiskonten samt var ägare till Ljusneverken i Hälsingland och Örby säteri i Brännkyrka socken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Handelshuset Deneke & PommerescheHandelshuset Koschell >>
Advertisements