Inga våldsamma kontrollanter med nolltaxa

Den senaste tidens filmer och vittnesmål rörande biljettkontrollanters behandling av resenärer har upprört många. Kontrollanternas bemötande är långt ifrån acceptabelt. Inställningen att hellre fälla än fria leder bevisligen till våld till och med mot folk som har betalat.

– Att ett företag som ägs gemensamt av alla hetsar sina anställda att behandla människor på detta omänskliga sätt är sjukt och blir inte bättre av att Västtrafiks VD sedan går ut och frånsäger sig skulden och skyller allt på kontrollanterna, säger Joakim Persson från Planka.nu.

– Även om kontrollanterna har ett personligt ansvar och vissa av dom går långt över vad företaget kräver av dem så har de ett tryck på sig från Västtrafik att dra in pengar i form av tilläggsavgifter, fortsätter Joakim Persson. Resenärerna ses som någon typ av fiender. Att det existerar ett sådant förhållande mellan invånare och representanter för ett gemensamt ägt bolag är ett tydligt exempel på att något inte står rätt till.

Kollektivtrafiken är en samhällsservice som är till för att transportera människor dit de behöver ta sig, den är till för oss och det är inte rimligt att vi ska stå i ett motsatsförhållande till den.

Om man gör kollektivtrafiken avgiftsfri behövs inte biljettkontroller och ingen hade hetsats att behandla medmänniskor på detta ovärdiga sätt. Nu utsätts både kontrollanter och resenärer för våld och otrygghet, något vi inte hade behövt med nolltaxa. Vi hade även sluppit krånglet med biljetter och biljettsystem och utgifterna för detta.

Och sist men inte minst så hade en total skattefinansiering av kollektivtrafiken inneburit ett bättre system där den som har mer pengar betalar mer och den som har mindre betalar mindre. Inte i procent för där det blir det samma för en rik som en fattig så länge kommunerna står för finansieringen. Däremot i antal kronor.

Så som nuvarande kollektivtrafiksystem ser ut i Göteborg skulle dock en nolltaxa inte fungera. Det skulle nämligen leda till en kraftig underkapacitet och stor trängsel i den centrala staden som inte ekonomiskt kan finansieras. systemet måste alltså konsturueras om för att nolltaxa ska fungera i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements