Ägarna av den svenska skogen

Del 4 av 5 i serien Den svenska skogen

Den allra största skogsägaren i Sverige är vi alla tillsammans. Dvs staten som äger cirka 20% av den svenska skogen. Via Sveaskog äger staten 4,1 miljoner hektar (ha) mark, varav 3,1 miljoner ha produktiv skogsmark. Det senare är  14% av all skog i Sverige. Huvuddelen av Sveaskogs mark finns i Norrbotten och Västerbotten men man äger också mark i Småland, Västergötland, Västmanland, Närke, Dalarna, Värmland, Gävleborg och Ångermanland. Faktum är att man äger mark i alla landskap och län utom Gotland. Sveaskog är Europas femte största markägare och skogsägare. Värdet på Sveaskogs skog är beräknat till omkring 30 miljarder SEK.

Statens Fastighetsverk äger för sin del 6,5 miljoner ha mark varav nästan 900 000 ha skog och Fortifikationsverket 380 000 ha varav 100 000 ha skog. Uppsala akademiförvaltning äger nästan 45 000 ha skog och 14 000 ha jordbruksmark. Olika kommuner är också stora markägare i Sverige liksom Trafikverket och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket äger faktisk så mycket som 1,1 miljoner hektar mark, varav stora delar återfinns i fjällen och i nationalparker och naturreservat i Norrland.

Folket i Sverige kontrollerar dock även mark på annat sätt. Kollektivt ägda skogar och allmänningar omfattar nämligen omkring 800 000 ha i Sverige. De största allmänningarna är de så kallade allmänningsskogarna i Norrland och besparingsskogarna i Dalarna. Allra störst av dessa är Orsa besparingsskog som innefattar 75 000 ha, Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskogar på 67 000 ha, Gällivare allmänningsskog på 65 000, Jokkmokks allmänningsskog 61 000, Älvdalens besparingsskog 54 000, Lima besparingsskog 51 000,Tärna-Stensele allmänning 51 400, och Vilhelmina övre allmänning 50 000 ha. Skogssällskapet sköter 500 000 ha, men äger själva endast 30 000.

De största markägarna utöver staten är de stora skogbolagen som äger 25% av den svenska skogen, SCA äger 2,6 miljoner ha skogsmark varav 2 miljoner hektar produktiv skogsmarkBergvik Skog äger 2,3 miljoner ha mark varav 1,9 miljoner ha produktiv skogsmark och Holmen 1,3 miljoner ha mark varav 1 miljon hektar produktiv skogsmark.

Bergvik Skog äger i huvudsak skog i Värmland, Dalarna, Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Jämtland, men även i Västmanland, Dalsland och Halland. SCA äger främst mark lite längre norrut, i Medelpad, Ångermanland, Jämtland,  Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Holmens bruk äger skog och mark i Östergötland, Södermanland, Västmanland, Närke, Småland, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, och Västerbotten.

SCA kontrolleras av Handelsbanken, Bergvik Skog ägs till 43% av Stora Enso som i sin tur kontrolleras av finska staten och familjen Wallenberg. Familjen Wallenberg äger dessutom 12,2% av Bergvik Skog via Foundation Asset Management (FAM), bolaget som hanterar Wallenbergstiftelsernas tillgångar. Familjen Stenbecks Korsnäs AB äger för sin del 5% av Bergvik Skog. Holmen kontrolleras av familjen Lundberg.

Svenska Kyrkan äger omkring 0,5 miljoner ha mark varav en del naturligtvis är skog.

Andra stora privata markägare är Boxholms Skogar AB (ägt av familjen Douglas som också äger gods) med 40 000 ha varav 36 000 ha produktiv skogsmark, Persson Invest Skog AB (ägt av ättlingar till Sven O Persson) med 98 000 ha varav 73 000 ha produktiv skogsmark i Jämtland och Härjedalen.

De stora privatägda godskomplexen i form av fideikommiss och aktiebolag är mindre än så. Men de äger i allmänhet större andel jordbruksmark och mindre andel skogsmark än vad ovan nämnda skogsbolag gör. men Adelswärdska baroniet (familjen Adelswärd) äger totalt 23 000 ha mark varav 17 000 ha produktiv skogsmark i Östergötland och Småland. Företaget Boo-Forssjö AB förvaltar 17 000 ha produktiv skogsmark i Sörmland och Närke som i huvudsak ägs av Ericsbergs Säteri (familjen Bonde). Boo Egendom AB (familjen Hamilton) som är delägare i BooForssjö AB har 11 500 ha produktiv skogsmark i Närke. Brevens Bruk AB (Bystads Holding AB, familjen Gripenstedt) har 13 500 ha produktiv skogsmark medan familjen Beck-Friis och deras Hargs Bruk AB äger 20 000 ha produktiv skogsmark.

Längre söderut i Sverige har goden i allmänhet ett lite mindre skogsinnehav, familjen Pipers Högestad & Christinehof  i Skåne äger 7 100 ha produktiv skogsmark, familjen Wachtmeisters Johannishus i Blekinge 6 000 ha, Trolle-Wachtmeisters Trolle-Ljungby 6 300 ha, familjen Bonde af Björnö och deras Bordsjö säteri i Småland 4 700 ha samt  Hörningsholm i Södermanland med 2 500 ha, familjen Silfverschiölds Koberg & Gåsevadholm med 9 500 ha (varav 750 enbart förvaltas då det har andra ägare) produktiv skogsmark i Västergötland och Halland samt 5 000 ha i Lettland

De största privata markägarna är alltså egentligen desamma som de stora svenska finansfamiljerna. Visserligen indirekt via kontrollerade bolag, men likförbannat är det familjerna WallenbergDouglasStenbeck och Lundberg som är störst.

Sverige 10 största markägare
Statens fastighetsverk, 6 500 000 ha
Sveaskog, 4 100 000 ha
SCA (Svenska Cellulosa AB), 2 600 000 ha
Bergvik Skog AB,  2 300 000 ha
Holmens AB, 1 300 000 ha
Naturvårdsverket,  1 100 000 ha
Allmänningar etc, 800 000 ha
Svenska Kyrkan,  500 000 ha
Fortifikationsverket, 380 000 ha
Persson Invest, 98 000 ha

Dessa tio är också de största skogsägarna även om ordningen då blir förändrad med Sveaskog som den störste ägaren och Fastighetsverket först på 7:e plats.

Intressant?
I media: DN1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Svensk skog förvandlas till industrilandskapSkogen och klimatet >>
Advertisements