Svenskar på illegalt eller illegitimt fiske i Västsahara

Fiskebåten Meya är en av de båtar som fiskar utanför Västsaharas kust. Ett fiske som anses mycket tveksamt ur många aspekter. Dels tar det jobb från lokala fiskare, dels är det på den ockuperande staten Marockos villkor som fisket sker. Båten ägs av det marockanska bolaget Pesa Consorcio Ltd som dock arbetar från en c/o-adress i Fiskebäck i Göteborg. Samma adress som SWEMAR AB har. Swemar AB ägs av familjen Kjellberg. Swemar är också det företag som opererar och bemannar Meya. Med all sannolikhet är Kjellbergs också ägare till Pesa Consorcio Ltd.

Familjen Kjellberg är sen tidigare misstänkta för olagligt fiske i Västsahara:

Fisket utanför Västsahara har kritiserats av flera skäl. Det utarmar havet och tar bort försörjningsmöjligheter för lokalbefolkningen, det är ofta illegalt då Västsahara är ockuperat av Marocko och i fallet med Nordic IV så är Lennart Kjellberg och båten misstänkta för tjuvfiske utanför Västsahara under åren 2007 och 2008.  Nordic IV ska ha fiskat utan att ha fartygstillstånd från Fiskeriverket i Sverige och i trots mot EU:s regler. Under åren 2005-2006 hade man dock tillstånd att fiska i området. Trots misstankarna om brott så dök Nordic IV upp i Fiskebäck år 2008.

Meya var tidigare en norskregistrerad fiskebåt med namnet Magnarson. Nordic IV heter idag M 10 Vitoria G och uppges svara norskregistrerad men ha hemmahamn i Peterhead.

Meya

Den 23 april i år bordade lokala fiskare båten Meya i Dhakla hamn:

In the night of 23 April 2012, 25 fishermen denounced their economic marginalisation in occupied Western Sahara, by boarding the Swedish operated vessel ‘Meya’ in the harbour of Dakhla, according to local sources.

WSRW has spoken to people on the ground in Dakhla, who unanimously confirmed that the fishermen had boarded the vessel, and had chained themselves to the ship’s deck in protest of their systematic exclusion from being employed on fishing vessels. The demonstration illustrates the frustration over Morocco’s ongoing exploitation of the native soil and waters of the territory it illegally occupies. WSRW has not received footage of the protest.

The Moroccan military subsequently arrived at the scene to remove the protesters from the vessel. Saharawi human rights activists based in Dakhla have before signalled the increasing military presence in Dakhla, in preparation of a visit by the Moroccan king Mohamed VI to the occupied city. After allegedly blocking the ship for 13 hours, the group of protesters agreed to leave the boat if they’d get a chance to discuss their grievances with the Ministry of Fisheries and Agriculture. A meeting between the fishermen and government officials took place on 25 April at the local office of aforementioned Ministry. It is not known to WSRW what came out of the meeting.

Detta gjordes mot vad man uppfattar som illegitimt fiske. Som alltså familjen Kjellberg fortsätter med, trots den pågående rättsprocessen i Sverige. Fiskarna i Dhakla uppger att fisket sker i samarbete med den marockanska militären och det är också något som antyds i läckta dokument från Wikileaks:

The Saharawi fishermen based in Dakhla claim that the fish stored at the Meya had been obtained through deals with Moroccan generals and businessmen, who control the fishing sector in occupied Western Sahara. “71% of the catches on board of the ship came from Abdelaziz Bennani. And the remaining 29% were bought from the Moroccan Kabbage business-group”, says one of the fishermen, who prefers to remain anonymous. WSRW has seen no proof that documents that claim.

The Moroccan newspaper Akhbar al Youm recently published a list of the principal possessors of fishing licenses. Heading that list was Military Inspector General and Army Commander, Lieutenant General Abdelaziz Bennani. A telegram sent to Washington in 2008 by then U.S. ambassador to Morocco, Thomas Riley, already hinted upon Bennani’s business, according to Wikileaks-cable 08 Rabat 727. ”Credible reports indicate that Lt Gen Benanni is using his position as the Commander of the Southern Sector to skim money from military contracts and influence business decisions. A widely believed rumor has it that he owns large parts of the fisheries in Western Sahara. Benanni, like many senior military officers, has a lavish family home that was likely built with money gleaned from bribes. Leadership positions in regional sectors are a significant source of extralegal income for military leaders. ”

En båt som i alla fall tidigare varit svenskägd är Sopelagic, som ägs av Sopelagic Ltd i Belize. Denna båt fiskar också utanför Västsahara. Den hette tidigare Themis med nummer GG 144 och hörde hemma på Rörö, men såldes till Belize. Ägare var familjen Ryberg. Vem som äger båten idag är oklart men den är inte ommålad på en enda bild utan verkar åka runt som GG 144 Themis från Belize. Förutom Themis finns ytterligare båtar som tillhört PFG Fish som fiskar ui Västsahara. En är Midsjö, tidigare hemmahörande på Donsö, men numera registrerad på Komorerna, fast under samma namn. Man kan därmed misstänka att ägarna är desamma, speciellt som båten i detta nu tycks vara på väg till Donsö. I så fall handlar det om Midlake Fiskeri AB och familjen Johnsson.

Idag är den svenskägda fiskebåt som heter Themis registrerad i Danmark och har nummer S 144. Men ägarna av det företag, Themis Fiskeri A/S, som äger båten finns på ön Rörö i Göteborgs norra skärgård. Den ö jag är född på och delvis uppvuxen på. Ägarna är familjen Ryberg. Den nuvarande Themis hette tidigare GG 912 Sunnanö, hörde hemma i Fiskebäck och var ägd av ett dotterbolag till Feskarbröderna, Gustus AB.

Ytterligare en tidigare svenskägd, sannolikt fortfarande svenskägd, fiskebåt engagerad i fiske utanför Västsahara är Ganthi VIII, numera Allotf3 och registrerad i Marocko. Senast kände svensk ägare är Astrid Fiske AB, dvs familjen Johansson på Rörö tillsammans med Ove Ahlström i Fiskebäck (se nedan). Nuvarande ägare är Benis Peche SARL i Marocko. Vem som äger det bolaget är okänt. Det finns dessutom två andra fiskebåtar registrerade i Marocko som heter Allotf1 respektive Allotf2. Sannolikt finns det nån typ av samband mellan dessa tre båtar kan man misstänka. Allotf2 hette en del uppgifter tidigare Antares LK 419. Det finns idag en annan båt med det namnet och numret.

Alla familjen Johanssons större svenskregistrerade båtar ser förresten ut att vara till salu så nåt har de på gång. Snart är väl antagligen Rörös tid som registrerad hemmahamn för några av de största fiskebåtarna i Sverige över. Med Themis registrerade i Norge och med familjen Johanssons båtar sålda så finns det inga riktigt stora kvar. Familjen registrerade förra året in ett nytt företag på Rörö, Astrid Pelagic AB och detta företag har i år övertagit flera av de fiskebåtar familjen Johansson tidigare helägt på andra sätt.

Aldo, en båt som tidigare ägts av familjen Ove Ahlström (Fiskeri AB Ganthi) och sannolikt fortfarande ägs av samma familj är idag i likhet med så många andra tidigare svenska fiskefartyg registrerad i Belize efter att en tid ha varit formellt hemmahörande på Cook Islands. Inte speciellt förvånande så är det så att Aldo också fiskar utanför Västsahara. Ove Ahlström var innan Johansson köpte in sig i ovan nämnda Ganthi VIII ensam ägare av den båten. I Ove Ahlströms ägo fiskade den tillsammans med Aldo olagligt utanför Västsahara år 2007-2008 och för detta har han åtalats. Minst två båtar med anknytning till Ove Ahlström fiskar alltså utanför Västsahara idag.

Mellan 1998 och 2006 ägde Ove Ahlström en annan Ganthi var en modern snörpvadsbåt och trålare. Idag är den norskägd och heter F 225 M Ingrid Majala och ägs av SilfaksPelagisk AS via ett dotterbolag. Ägare av bolaget är familjen Majala. Även denna Ganthi tycks ha fiskat utanför Västafrika under den tid den ägdes av Ove Ahlström.

Även båten Zander, ett annat fartyg med anknytning till Sverige och registrerad i Belize, fiskade utanför Västsahara de åren. Det gör den än idag. Den har tidigare varit registrerad på Cook Islands precis som Aldo. Därför misstänker man en anknytning till Ove Ahlström, men enligt Shipspotting.com ska den höra ihop med familjen Kjellberg (Nordic).

Ytterligare en före detta svensk båt som fiskar i Västsahara är Al Hamd, registrerad i Marocko. Tidigare hette den GG 921 Bohuslän och ägdes av Lennart Oskarsson i Fiskebäck. Kanske är båten fortfarande svenskägd.

Det verkar faktiskt krylla av svenskanknutna fiskefartyg därnere. Alla är inte ens registrerade i nåt annat land. Utan det finns även de som är registrerade i Sverige som exempelvis Miftah. Den båten hette förut GG 158 Sunnanland och ägdes av Daniel Axelsson. Om det är han eller nån annan som äger båten idag verkar oklart. Om de andra båtarna jag skrivit om här eventuellt fiskar legalt, men illegitimt så fiskar Miftah sannolikt helt olagligt.

Flera av de båtar som fiskar utanför Västsahara är knutna till familjen Kjellberg i Önnered/Fiskebäck och familjen Ove Ahlström i Fiskebäck. Andra som verkar ha båtar som fiskar utanför Västsahara är familjen Johnsson på Donsö och Daniel Axelsson i Fiskebäck. Helt säkert är det dock inte. Eventuellt kan båtar vara knutna till familjerna Johansson och Ryberg på Rörö också, men det finns inga belägg för det.

I tillägg till ovan nämnda båtar finns det en tidigare norsk eller brittisk båt med namnet Krossfjord som fiskar i Västsahara under Belize-flagg. Eftersom det inte verkar finnas några norrmän som är aktiva därnere, förutom Sjøvik Fiskeri så är det möjligt att också denna båt har svensk anknytning. Samma gäller den tidigare Esbjergregistrerade (E 532) Aig som ju tidigare var E 532 Rockall. Dagens Rockall (eller om den har bytt namn till L 22o Jeanette) ägs av familjen Johansson.

Sjøvik Fiskeri hägde i varje fall tidigare båten Midøy Viking som fiskade utanför Västsahara. Den heter idag Midoy Dahkla 1 och fiskar fortfarande därnere. Sannolikt äger man också en fiskfabrik i området. Delägare i Sjøvik är Caiano. Företaget kan också ha varit inblandat i ägandet av en svartlistad rysk fiskebåt. Men eftersom företaget inte är svenskt får jag återkomma till det i ett annat inlägg.

En båt som definitivt har svensk anknytning är finskregistrerade Karelia, tidigare Monsun och Sette Mari. Ägarna idag ska vara Anttoni & Joonas Kiukkonen men frågan är om den inte bemannas och sköts av nåt svenskt företag. Det handlar i alla fall inte om den GG 59 Sette Mari i vilken familjen Johansson är delägare men var huvudägare ska vara Sture Morgan Larsson utan en annan båt. Inte heller är det den GG 934 Monsun (innan dess GG 227 Pelago) som gick under namnet GG 934 PFG 2 en tid. Den GG 934 Monsun som nu är Karelia är en betydligt modernare och nyare båt. Monsun fiskade utanför Västsahara redan på sin tid som svensk båt och såldes till Finland år 2007. I Sydafrika finns det en båt med namnet Sette Mari. Sannolikt har den också nån svensk anknytning.

Andra inlägg som handlar om eller berör fiske utanför Västshara, fiskebåtar registrerade i Belize eller sopelagiskt fiske:

Svenskar inom internationell fiskhandel och djuphavsfiske
PFG Fish AB – Donsö, Rörö, Dyrön och Rönnäng
EU:s fiskeavtal med Marocko är en skandal
Kjellberg, Nordic och olagligt fiske
Bryngeld – GG 505 Polar
Familjen Claesson – Fiskeri AB Ginneton
Fiskeri AB Ganthi – ett Ahlströmbolag
Det västsahariska fisket

Intressant?
Läs mer: Västsaharaaktionen, Naturskyddsföreningen, SVD1, 2, 3SVT, Fiskejournalen, Bodil Ceballos, Fokus, Jens Holm, DN, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements