Det farligaste djuret i Sverige

Om vi pratar om farliga djur i Sverige så kan man definiera farlig på lite olika sätt. Det kan handa om det djur som dödar flest i Sverige per år, det djur som skadar flest i Sverige per år eller det farligaste djur somlever i Sverige. Man kan också skilja på vilda och tama djur.

Det djur som dödar allra flest människor i Sverige per år är hästen. 4 personers död per år orsakas av hästar.Kanske ska man säga orsakar flest människors död eftersom hästar inte med flit dödar människor. Det gör förresten inga andra djur heller, förutom björn och varg. Fast å andra sidan dödar eller skadar varg noll människor per år i snitt (och när det har hänt i Sverige de senaste 200 åren har det handlat om tama vargar) medan björn dödar noll personer (3 personer de senaste 100 åren, två jägare och en annan person som dödades av en skadeskjuten björn) samt attackerar och skadar i snitt en person per år. Häst är också det djur som orsakar flest skadade människor per år, det handlar om omkring 13 000 personer. Hund är ur det perspektivet det näst farligaste djuret i Sverige hundar skadar mellan 5 000 och 6 000 människor per år.

Hund och häst är alltså de farligaste djuren om vi utgår från de skador på människor som de orsakar. Om vi utgår från antalet dödade per år är häst farligast följd av getingar och bin. Getingar och bin orsakar omkring 3 dödsfall per år.

Det farligaste stora vilda djuret som finns i Sverige är sannolikt älg. Varje år attackeras minst 10 personer av älgar och det händer att människor dödas. Älg är alltså betydligt farligare än björn och varg sett till antalet attacker, men knappast farligare än björn om vi ser till antalet attacker i förhållande till antalet existerande individer.  I det senare perspektivet är inte heller bin eller getingar speciellt farliga alls. Inte hästar och hundar heller.

Det farligaste djuret som lever i Sverige är sannolikt inte heller det farligt i förhållande till antalet av djuret som finns i Sverige. Men det är det i särklass farligaste djuret i förhållande till hur många människor som dör på grund av djuret varje år. Jag pratar då inte om människan som förstås orsakar fler döda människor än vad något djur i världen gör. Utan jag pratar om myggor av släktet Anopheles. Dess myggor sprider malaria och gjorde så i Sverige ända fram till 1930-talet då man lyckades utrota malariaparasiten i Sverige.

Sveriges (och sannolikt världens) farligaste djur är alltså en liten löjlig mygga (eller gentligen flera rater av myggor, alla från släktet Anopheles). Inte mätt till antalet dödade människor i Sverige eftersom de är lika få som antalet vargdödade människor i landet. Utan i förhållande till antalet dödade människor i världen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Vad jag kan se nämner du inte hur många människor som dödas av hästar… Homo sapiens dödar dygt hundra personer varje år… Och fästingen skapar nog redan med olycka än getingen.

    • 4 dödas per år av hästar. Nu har jag lagt till det.

      90 -100 personer mördas, dräps eller dör på grund av andra människor varje år i Sverige. Ännu fler dör i trafiken, av självmord och till det kommer drunkning och andra typer av olyckor some exempelvis arbetsplatsolyckor.

  2. Det snuddas vid, men behöver nog betonas: Det farligaste djuret är människan. I alla fall den manliga varianten. Minns ”Män är djur!”, som Kvinnojourordf. slog fast för några år sedan … Men det är annorlunda på Gotland, uppenbarligen. Lärde mig för massor av år sedan en gotländsk ”ramsa”: ”På Goetland finns de mange farlie diur. Har’n. Å star’n. Å domedar’n. Men farliest av di alle e nok strommingen.”
    (=Haren/staren/dromedaren/strömmingen). Hmm … 

  3. Pingback: Vilda lejon i England | Svensson