Allvarliga missförhållanden på privatskola i Göteborg

Alldeles bredvid Schillerska gymnasiet på Vasagatan i Göteborg ligger Montessoriskolan Centrum. En privat förskola och skola med cirka 260 barn och elever mellan 3 och 16 år. På skolan har det uppdagats att det förekommit allvarliga missförhållanden som liknar den typ av saker vi sett på andra mer välkända privatskolor som Lundsberg och Sigtuna:

Under vårterminen 2011 på Montessoriskolan Centrum på Vasagatan uppdagades att ett antal mindre barn, under en längre tid, varit utsatta för kränkningar med sexuella inslag.

Skolans anmäldes till Skolinspektionen och av inspektionens rapport framgår att elva pojkar har utsatts för kränkande behandling och sexuella trakasserier. I rapporten konstaterar inspektionen att skolan medger de faktiska omständigheterna, att det som står i anmälan stämmer.

Barn utsågs till slavar och betjänter, skulle göra sönder andras saker, ta emot slag och stryk, slå sina vänner och utsätta varandra för kränkningar med grova sexuella inslag, av ett slag som barn normalt inte känner till.

[…]

En av de första åtgärder som skolan vidtog när trakasserierna uppdagades vårterminen 2011 var att dra in gympan och att stoppa barn från att gå in på toaletten två och två. Barn och föräldrar erbjöds psykologkontakt och barnen delades upp i mindre grupper med fler pedagoger.

Skolan ska ha åtgärdat problemen och menar att det är en händelse som skolan lagt bakom sig. Skolinspektionen har dock kritiserat skolan för att inte ha agerat tillräckligt snabbt och kraftigt. Enskilda föräldrar menar enligt GP att de fick ett dåligt bemötande när det hela uppdagades. En del föräldrar känner fortfarande oro för sin barn som går på skolan och är oroliga att samma missförhållanden kan återkomma eller inte har försvunnit.

Skolan har dessutom vid ett antal tillfällen tappat bort barn vid utflykter i Göteborgs stad. Det har handlat om sexåringar. Ett problem i sammanhanget är att skolan inte har någon egen skolgård och barnen får går till Vasaparken eller Hagaparken för att leka. Genom att en privat skola på detta sätt är otillräckligt utrustad och har otillräckliga lokaler så kan man åka snålskjuts på lekplatser som vi skapat för gemensamt bruk och med gemensamma pengar. Skolor utan skolgård och lekytor för barn borde inte vara tillåtna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements