Den obefintliga massinvandringen – varför folk kommer till Sverige

De flesta människor tror nog att flyktinginvandring är det som är vanligast. Men hur ser det egentligen ut? Att vi i Sverige inte har nån massinvandring, speciellt inte från avlägsna länder är uppenbart om man studerar siffrorna men frågan är varför folk kommer till detta avlägsna land med taskigt klimat. Låt oss titta på siffrorna.

Beviljade uppehållstillstånd, tillfälliga uppehållsrätter etc av Migrationsverket
Anledning, antal år 2006, antal år 2010

Flyktingar, 20 663, 12 130
Anhöriga, 26 831, 24 626
Arbetskraft, 349, 21 507
Gäststudenter, 7 331, 14 188
Adopterade barn, 623, 450
EES-avtal, 19 506, 18 857
Totalt: 75 303, 91 758

Dessa siffror är inte direkt jämförbara med siffror på invandring per år därför att tillfällig arbetskraft också finns med i dem. Vad man kan se är att arbetskraftsinvandringen liksom antalet utländska studenter ökat kraftigt samtidigt som det ser ut som om flyktinginvandringen minskat kraftigt. Det sistnämnda är en synvilla. År 2006 beviljades över 10 000 flyktingar asyl med hjälp av en tillfällig lag (den så kallade flyktingamnestilagen). Detta gör att antalet flyktingar 2006 avviker kraftigt från året före och året efter. EES-avtal handlar om europeer som kan flytta till Sverige som ett resultat av den fria rörligheten.

Men det framgår klart ur siffrorna att den viktigaste anledningen till att man flyttar till Sverige är att man gifter sig med en svensk medborgare eller med en person som har uppehållstillstånd i Sverige tätt följt av arbetsmarknadsskäl. Flyktinginvandringen är bara hälften av arbetskraftsinvandringen eller anhöriginvandringen när även tillfälliga arbetstillstånd är inräknade. De som kommer hit från EES-länder för att arbeta finns inte med i siffrorna för arbetskraftsinvandringen vilket betyder att det vanligaste skälet till att man flyttar till Sverige egentligen är att man ska arbeta här. Arbetskraftsinvandring är alltså det mest förekommande och inte flyktinginvandring.

Anhöriginvandringen, den största anledningen att komma till Sverige enligt statistiken, handlar om främst om anhöriga till människor som redan har uppehållstillstånd i Sverige, men framförallt om människor som gift sig med svenskar. Den största enskilda gruppen när det gäller anhöriginvandring är thailändare, eller rättare sagt thailändskor då det handlar om thailändska kvinnor och deras barn. Från Thailand kom 2 577 anhöriga år 2010, från Irak 1 738, Turkiet 999, Iran 721, Kina 633 och USA 595. Om anhöriga till flyktingar också räknas med blir det lite annorlunda:

Irak 2 832
Thailand 2 579
Turkiet 1 013
Somalia 928
Iran 796
Kina 635
USA 596

Näst största anledning (egentligen den viktigaste anledningen) att komma till Sverige är för att arbeta här. Detta enligt statistiken som dock utesluter arbetskraftsinvandring från EES-länder. Av de som kom hit för att arbeta år 2010 var 3 613 från Thailand, 3 016 från Indien, 2 404 från Kina, 1 130 från Turkiet, 867 från USA, 658 från Irak och 634 från Iran. Kanske lite oväntade länder, men kom ihåg att det inkluderar tillfälliga arbetstillstånd och inte inkluderar arbetskraftsinvandrare från EES-området.

Människor som kommer till Sverige på grund av de fria rörligheten in om EES innefattar både såna som kommer hit för att arbeta och såna som kommer hit för att bosätta sig här. Det handlar europeer som gifter sig med svenskar eller polacker och litauer som jobbar på byggen liksom bärplockande bulgarer och rumäner. Om nordbor är inräknade så kan det också vara danskar som vill bo i Malmö-området, norrmän som bosätter sig i gränstrakterna på den svenska sidan och finska medborgare som flyttar till den svenska sidan av Torne älv. Undantaget nordbor är den största gruppen från Polen (3 874 personer år 2010) följt av Tyskland varifrån det kom 2 800 personer år 2 010. I den senare gruppen finns sannolikt också anhöriga till invandrare i Sverige. Under 2011 blev EES-uppehållsrätter (som det heter) vanligare än arbetskraftsinvandring.

När det gäller studenter så kommer de flesta från andra länder i Europa inklusive de nordiska men de största enskilda grupperna är 2 602 från Kina, 1 466 från Iran och 1 220 från Indien.

Om vi till dessa siffror också lägger människor som får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige för besök är thailändare den största gruppen som kommer till Sverige. Följd av iranier, kineser och US-amerikaner. Observera då att turister från Europa och andra nordiska länder inte finns med i statistiken. Dessa är naturligtvis många gånger fler än besökarna från andra delar av världen. När det gäller thailändare är det sannolikt så att en del av de som kommer hit som besökare arbetar svart i landet, kanske framförallt med bärplockning.

Sammanfattningsvis så är arbetsmarknadsskäl idag den viktigaste anledningen till att man invandrar till Sverige. Den näst största anledningen är att man är anhörig. Av dessa är en hel del anhöriga till människor som flytt till Sverige tidigare, det gäller exempelvis anhöriginvandringen från Irak, Turkiet, Iran, det forna Jugoslavien och Somalia. Men den största enskilda gruppen är kvinnor från Thailand och många andra är anhöriga till arbetskraftsinvandrare. Även från USA kommer många som anhöriga. Invandring av arbetsmarknadsskäl underskattas då många istället återfinns bland invandrare med uppehållsrätt enligt EES-avtalet. Inte heller i denna genomgång om varför folk invandrar till Sverige har det gått att återfinna nån form av massinvandring till Sverige.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8DN, HD1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!