Invandringen till Sverige – ukrainare och arbetskraft

2022 fick 141 428 personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa var uppehållstillstånd genom EU:s massflyktsdirektiv den vanligaste typen som utfärdats (33,6%). Detta handlar om flyktingar från kriget i Ukraina. Därefter följt av uppehållstillstånd genom familjeanknytning Läs mer…

Minskad brottslighet bland invandrare

Brå har gjort en sammanställning av den forskning som finns kring invandrare och brott. Sammanställningen omfattar forskningen i hela Norden. Nästan alla undersökningar är dock från Danmark, Sverige och Norge, de tre länder som har en någorlunda stor invandrarbefolkning. Sammantaget Läs mer…

Invandringen till Göteborg ser lite annorlunda ut

Invandrargrupperna i Göteborg skiljer sig en del från hur det ser ut i Sverige och i de två andra stora städerna.. Det som främst sticker ut är den höga andelen somalier samt att indier och kineser utgör en större andel Läs mer…

Överskottet på unga män bland flyktingar är nog inget problem

De flesta brott av alla slag begås av unga män. Finns det många unga män så ökar all form av brottslighet. Därför är ett överskott på unga män ett problem. Det kan vara ett problem och kan bli ett stort Läs mer…

Är 4000 tiggare verkligen ett problem?

Till Sverige invandrar idag cirka 100 000 människor på ett år. Dvs det är så många som får uppehållstillstånd och uppehållsrätter. Denna siffra ska inte förväxlas med antalet asylsökande som beräknas bli cirka 90 000 i år. Förra året var antalet asylsökande Läs mer…

Förvirring om invandring ger skev debatt

Flyktingar står för en begränsad del av svensk invandring. Omkring 20-30%. Många tror att det är huvuddelen av invandringen. Så är det inte. Förvirring råder. Mellan 25 och 50% av alla som söker asyl får stanna. Problemet med platser berör Läs mer…

Invandringen till Sverige – hur ser den ut?

Statistik över invandring och invandrare i Sverige utgår från födelseland. Det finns också statistik över medborgarskap. Det går också att hitta statistik över barn med föräldrar födda i annat land. Det finns också uppgifter av hur många som kommer in Läs mer…

Flyktingar är inte nåt problem för Sverige

Av invandringen till Sverige så står flyktingar för mellan 10 och 20%. Huvuddelen av invandringen till Sverige handlar om arbetskraftsinvandring, dels sådan som syns i statistiken som arbetskraftsinvandring, dels uppehållsrätter för EU-medborgare i enlighet med EES-avtalet. Till detta kommer anhöriginvandring Läs mer…

Vänsterns bristande stöd i arbetarklassen

Vänsterpartiet och vänstern som helhet har ett bristande stöd i arbetarklassen. Det är till stor del vänsterns eget fel. Vänstern inklusive vänsterpartiet fokuserar på frågor som har med identitet, kultur, kön och etnicitet att göra. Inte på ekonomiska frågor, klassfrågor Läs mer…

Den vanligaste invandraren, den typiske invandraren

Den vanligaste invandraren till Sverige är inte en flykting från Irak eller Somalia. Det är inte en thailändsk kvinna, även om det är den största gruppen anhöriginvandrare (om vi exkluderar anhöriga till flyktingar), inte fattiga EU-medborgare som kommer hit på Läs mer…

Den obefintliga massinvandringen – varför folk kommer till Sverige

De flesta människor tror nog att flyktinginvandring är det som är vanligast. Men hur ser det egentligen ut? Att vi i Sverige inte har nån massinvandring, speciellt inte från avlägsna länder är uppenbart om man studerar siffrorna men frågan är Läs mer…