Lögner om invandrad arbetskraft från Stockholms handelskammare

Näst största anledning (egentligen den viktigaste anledningen) att komma till Sverige är för att arbeta här. Detta enligt statistiken som dock utesluter arbetskraftsinvandring från EES-länder. Av de som kom hit för att arbeta år 2010 var 3 613 från Thailand, 3 016 från Indien, 2 404 från Kina, 1 130 från Turkiet, 867 från USA, 658 från Irak och 634 från Iran. Kanske lite oväntade länder, men kom ihåg att det inkluderar tillfälliga arbetstillstånd och inte inkluderar arbetskraftsinvandrare från EES-området.

Siffrorna är tydliga och motbevisar det påstående som Stockholms Handelskammare kommer med. Att invandrad arbetskraft skulle utgöra företagens spjutspetsar. Det är fullt möjligt att en större delen av den invandrade arbetskraften har högskoleutbildning än vad som gäller bland svenskar i gemen. Men det gör inte den invandrade arbetskraften till några spjutspetsar i företagen. Påståendet från Stockholms Handelskammare är faktiskt inget annat än en lögn. Sannolikt har arbetskraftsinvandrarna från Indien, Kina och USA högre utbildning än svenskar, men alla som arbetat ihop med programmerare från de länderna vet att de sällan är självgående utan behöver order för att arbeta. Det är knappast ett spjutspetstecken. Arbetskraftsinvandrare från Thailand och Turkiet har sannolikt sällan högskoleutbildning.

Men en stor del av arbetskraftsinvandringen kommer från Europa:

Människor som kommer till Sverige på grund av de fria rörligheten in om EES innefattar både såna som kommer hit för att arbeta och såna som kommer hit för att bosätta sig här. Det handlar europeer som gifter sig med svenskar eller polacker och litauer som jobbar på byggen liksom bärplockande bulgarer och rumäner. Om nordbor är inräknade så kan det också vara danskar som vill bo i Malmö-området, norrmän som bosätter sig i gränstrakterna på den svenska sidan och finska medborgare som flyttar till den svenska sidan av Torne älv. Undantaget nordbor är den största gruppen från Polen (3 874 personer år 2010) följt av Tyskland varifrån det kom 2 800 personer år 2 010. I den senare gruppen finns sannolikt också anhöriga till invandrare i Sverige. Under 2011 blev EES-uppehållsrätter (som det heter) vanligare än arbetskraftsinvandring.

Det är väl sannolikt så att de europeer som invandrar för att arbeta i Sverige som exempelvis byggarbetare från Polen och Litauen inte har högskoleutbildning. Det betyder troligtvis att Handelskammarens uppgift om den höga utbildningsnivån bland arbetskraftsinvandrare inte är annat än en ren bluff byggd på felaktiga och otillräckliga siffror om arbetskraftsinvandring.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements