Orsakerna till den fallande mordfrekvensen

Mord i Sverige är i stort sett helt relaterade till alkoholkonsumtion. Det är också en av de viktiga anledningarna till att alkohol är skadligare för samhället än cannabis. Alkohol och våld är kopplat till varandra. Ökad alkoholkonsumtion innebär mer våld. Ökad konsumtion av cannabis skulle sannolikt innebär motsatsen.

Men våldet beror också på hur alkoholen konsumeras. Dricks det vin och öl till måltiden innebär det mindre våld än om det drick sprit och öl i syfte att bli rejält berusad. En anledning till minskat dödligt våld är sannolikt att alkoholvanorna förändrats. En annan anledning är minskat drickande, minskad konsumtion av alkohol.

Det är dock inte bara alkoholen som påverkar hur många som mördas, dräps eller på annat sätt dör av dödligt våld per år. Även tillgången till sjukvård påverkar. Hamnar man snabbt på sjukhuset har man större chans att överleva en allvarlig knivskärning. De allra flesta mord handlar om att folk blivit knivskurna. Ytterligare en sak som sannolikt påverkar är förekomsten av obehandlade psykiska sjukdomar. Med förskrivningen av de så kallade lyckopillren har sannolikt risken för våld minskats.

Hur är det då med det omskrivna gangstervåldet. För det första är det få som dödas i sånt våld och det påverkar alltså mordfrekvensen i liten utsträckning. För det andra kan det variera väldigt år från år. I Göteborg verkar gangstergängen ha övergått till att med flit skjuta varandra i benen istället för att döda. Något som helt klart lett till minskat antal mord sett över ett par år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements