Gänguppgörelser ökar – men inte brottsligheten och morden

Gänguppgörelser och mord i kriminella kretsar har ökat sen 1990. DN skriver att gangstermorden i ökat med 50% och det må vara sant. Men eftersom det handlar om väldigt få mord så är det inte så allvarligt som det kan verka. Mellan 1990 och 1996 var det 43 fall av dödligt våld kopplat till kriminella konflikter, dvs 7 per år. Det var 6% av alla fall av dödligt våld under den tiden. Perioden 2002-2008 var motsvarande siffror 71 stycken och 11% vilket innebär 12 mord per år ungefär.

Samtidigt som gangstermorden ökar har dock morden totalt minskat med 25% sen 1990 enligt undersökningen om dödligt våld som Brå nyligen presenterade. Detta om hänsyn tas till att befolkningen ökat under motsvarande period. Det handlar alltså om att den så kallade mordfrekvensen (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare) minskat med 25%. Om vi bara tar hänsyn till antalet mord och inte beaktar att befolkningen ökat så är minskningen cirka 10%. Minskningen när det gäller fallen av dödligt våld sker inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Det vanligaste är att man blir dödad av en när anhörig eller en vän.

Gangstermorden innebär också att uppklarningsprocenten för mord (som dock är mycket hög) minskar. Detta då inblandade i dessa mord och uppgörelser sällan pratar, de vill inte ens samarbeta med polisen om de blivit utsatta för mordförsök eller våld.

De flesta mord och mordförsök som sker med skjutvapen är händelser som har med de kriminella nätverken i Sverige att göra. Att andra människor som mördar eller dödar en annan människa använder skjutvapen är ovanligt (när poliser dödar någon är dock skjutvapen vanligt). Det vanliga mordvapnet i Sverige är kniv. Är det inte kniv så handlar det om dödlig misshandel med hjälp av händer och fötter. Det totala antalet fall av skjutvapen använts vid mord och andra former av dödligt våld har inte minskat, men det har skett en förskjutning från legala vapen till illegala vapen. Illegala vapen hänger samman med organiserad brottslighet.

Tre typer av dödligt våld kan sägas finnas inom den organiserade brottsligheten:

Eftersom dödligt våld vid kriminella konflikter är en kategori som ökat är det värdefullt att beskriva de fallen lite närmare. Ett typiskt fall är att narkotikamissbrukare blivit osams om narkotika, gemensamt stöldbyte eller eventuellt ”tjallande” i en polisutredning, vilket leder till en spontan men brutal uppgörelse där en av de inblandade knivhuggs eller misshandlas till döds i en privatbostad. Ett annat fall är att en kriminellt belastad men ung och inte nödvändigtvis narkotikamissbrukande man känt sin status i ett kriminellt nätverk utmanad genom att en annan kriminell ung man tidigare brukat våld mot, förolämpat, hotat eller ”blåst” honom i samband med brottslig verksamhet. Detta leder till att mannen planerar en eventuell hämndaktion. Konflikten underblåses sedan ytterliggare av att nya hot förmedlas via gemensamma bekanta, eller att andra personer i nätverket retar den utsatte för att han förnedrats eller blivit lurad. Till slut söks antagonisten upp (oftast utomhus) och skjuts ihjäl. En tredje typ av fall är att en medelålders eller yngre medelålders man som polisen misstänker tjänat stora pengar på organiserad brottslighet, eller har en hög ”position” i en gruppering som ägnar sig åt sådan verksamhet, skjuts ihjäl under avrättningsliknande former på ett café eller annan offentlig plats. Gärningspersonen eller gärningspersonerna förefaller ha agerat professionellt, vara ”torpeder”, och i vart fall över tjugo år gamla. Brottet klaras inte upp av rättsväsendet, trots en mängd tips och teorier.

Under senare tid har vi i Sverige fått se två av den tredje typen av gangstermord, mordet Erik Dahlbergsgatan i Göteborg och mordet utanför Sibbarps kallbadhus i Malmö.

Samtidigt som det fullbordade dödliga våldet totalt minskar så ökar försöken till mord och dråp men enligt Brå:s rapport kan det vara en synvilla då rapporteringen över tid kan ha förändrats. Vad som tidigare rapporterades som grov misshandel kan idag anses vara mordförsök.

Dödligt våld är i huvudsak en typ av brott som berör män, huvuddelen av offren är män (70%) och i stort sett alla gärningsmän är män (90%). Det är också vanligt att de som någon gång mördat själva blir mördade vid ett senare tillfälle. Detta samband torde vara mycket starkt inom kriminella kretsar. När det gäller försök till mord och dråp är den manliga dominansen ännu högre bland gärningsmännen än vad det gäller fullbordat dödligt våld.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Skanskan1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements