Insiderbrott i IT-företag?

En av grundarna av det lilla IT-företaget Seamless Distribution har ålagts tilläggsavgift för att ha glömt att anmäla försäljning av teckningsrätter i tid. Det handlar inte om nåt större brott direkt utan mera om slarv. Insiderslarv. Tilläggsavgiften som Dan Walker fått är bara 15 000 kronor:

Dan Walker, som är styrelseledamot i Seamless, var tidigare den största aktieägaren med nära tolv procent av aktierna i bolaget, men äger idag bara runt fyra procent av aktierna.

Enligt Finansinspektionen har Dan Walker mellan juni 2012 och april 2013 haft insynsställning i Seamless Distribution i egenskap av styrelseledamot. Under den perioden, närmare bestämt den 28 januari 2013 anmälde att han och hans närstående sålt teckningsrätter i bolaget under den aktuella perioden.

I augusti i år tog Finansinspektionen upp frågan om Dan Walkers anmälan om försäljningen kommit in sent, och att han därför skulle tvingas betala en särskild avgift, i det här fallet en straffavgift på 15 000 kronor.

Tilläggsavgiften och Dan Walkers slarv är ett mycket litet problem. Företaget i sig själv har större problem. Seamless Distribution säljer bland annat mobila betalningslösningar. Något som lett till en konflikt om patentintrång med ett annat bolag:

Accumulate har på tisdagen lämnat in en stämningsansökan till Stockholms Tingsrätt mot Seamless Distribution för patentintrång gällande Seamless mobila betalningslösning SEQR.

Accumulate kräver att Seamless slutar att använda och erbjuda SEQR till marknaden.

[…]

Accumulate har en patentportfölj inom mobila betalningslösningar med godkända patent i flera länder. Accumulates mobila betalningslösning har kunder över hela världen.

Accumulate säljer också mobila betalningslösningar. I flera länder. SEQR är viktigt för Seamless som vill ta ut konceptet på den internationella marknaden. Något som framgick klart på en i övrigt något förvirrad bolagsstämma i april i år:

Efter att hela styrelsen utom VD Peter Fredell har bytts ut, så har nu Fredell, med 16,07 % av aktierna, tagit makten i bolaget inför en planerad expansion utomlands av det mobila betalningssystemet SEQR.

Det har varit oenighet i valberedningen inför valet av ny styrelse. Dan Walker, som är den fjärde största ägaren med 7,62 % av aktierna, var emot det nya förslaget. Tyvärr var han sjuk och kunde inte delta i årsstämman (26/4).

Kinnevik, som är näst största ägare med 11,8 % av aktierna, hade missat att omregistrera sina aktier inför stämman. Deras ombud var närvarande utan rösträtt och skyllde på en trainee.

Aktiespararnas ombud, Svante Hezekielsson, framhöll vikten av kontinuitet i styrelsen, och vidare att det ser illa ut när hela styrelsen utom VD byts ut och att det kan skada bolagets rykte.

Seamless menar dock att påståendet om patentintrång är helt ogrundat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements