Finns ingen anledning att ta avstånd från Revolutionära Fronten

Låt mig dock först en sak klar. Jag tar avstånd från en del av de handlingar som medlemmar i Revolutionära Fronten (RF) misstänks ha utfört. Jag delar därvidlag de uppfattningar som Petter Larsson ger uttryck för i Aftonbladet och citera dem här, för han uttrycker det hela väl:

Politiskt är RF:s aktioner en destruktiv återvändsgränd. Att konfrontera organiserade högerextremister på gatorna är ju en sak, att ställa sig i vägen för en nazistmarsch, att klottra ner en vitmaktbokhandel, eller försvara en demonstration. Det kan ses som en politisk kamp om det offentliga rummet, inte alltid laglig, men möjlig att förstå och respektera.

Men att aktivt söka upp och terrorisera motståndare i deras hem, att förstöra deras lägenheter eller ringa in telefonhot är en moralisk kollaps – där ytterligare en spärr mot ett upptrappat våld passeras. Visst, sådant har hänt förut. Men bara undantagsvis, inte på det här systematiska viset.

Det är också en strategisk katastrof. Inte nödvändigtvis för RF som organisation. Antagligen attraherar de nya aktivister genom sådana här aktioner. Inte minst eftersom de lägger ut videos från aktionerna och öppet skryter med dem. Budskapet blir att RF är de som gör något, medan alla andra snackar. Och kanske skrämmer de några nazister att flytta eller sluta.

Men priset är skyhögt. Det betalas av alla andra anti- fascister. För plötsligt bekräftar RF de liberala kålsupar- teoretiker, som i åratal felaktigt försökt jämställa antifascism med fascism, vänsterextremism med högerextremism. Man skrämmer bort sympatisörer och allierade. Och man bereder den opinionsmässiga marken för ökad övervakning och polisinsatser riktade mot vänstern, och för ökad förståelse för nazisterna, som nu får en chans att beskriva sitt våld som självförsvar.

Inte heller tycker jag att RF:s sätt att indirekt hota kamrater och andra aktivister är bra. Enligt en del uppgifter jag erhållit har det också vid ett tillfälle hänt att de misshandlat en kamrat från en annan antifascistisk organisation (jag vet inte om uppgiften är sann dock). Den typen av agerande är självklart inte okej. Oavsett om det finns misstankar om samarbete med Säpo eller inte.

Samtidigt överreagerar liberaler, sossar och vänsterpartister. Det finns ingen anledning att hetsa mot en vänsterpartist som ”gillar” RF på facebook. Eller att hota med att utesluta honom. Dessutom är det ju så att vi behöver människor som försvarar våra demonstrationer och möten frän rasister och nazisters attacker. Våra medlemmar, personer från minoritetsgrupper och annat. Inte minst visade sig detta vid kristallnattsmanifestationen i år där säkerheten på mötet fungerad, men inte när folk gick därifrån. Simon Wallengren från Kulturgruppen för resandefolket överfölls fysiskt och verbalt med antisemitisk glåpord när han lämnat minnestunden på Bastionsplatsen i Göteborg. Han klarade sig dock utan några men, annat än rädslan.

Det finns heller ingen anledning till att hemfalla åt kålsuparterorier. Vänstern är inte speciellt våldsam. Inte i jämförelse med högerextremisterna som så gott som varje år mördar någon och regelbundet misshandlar homosexuella, invandrare, vänsteraktivister och folk som är misshagliga så där i allmänhet. Vänsterns brott är i allmänhet skadegörelse och liknande. Dvs i huvudsak klotter, olaga affischering etc.

Medan nazisterna är mot demokrati så är vänstern för demokrati. Det gäller även RF och andra autonoma organisationer. Så här skrev exempelvis Statens Medieråd i en rapport som kom ut i somras:

Extremvänstern kritiserar systemet utifrån att det inte är tillräckligt demokratiskt. Man tar inte avstånd från demokrati som politisk idé eller från demokratiska medborgerliga rättigheter för alla. Tvärtom menar man att en kapitalistisk marknadsekonomi måste bekämpas för att det leder till ett odemokratiskt samhälle

Och så här skriver Säpo:

De verkar för ett klasslöst, rättvist och ekonomiskt jämlikt samhälle där alla har samma värde och samma möjligheter

Det är knappast nåt problem med värderingarna i den autonoma miljön. Det finns därför ingen anledning att avstånd från den miljön, från organisationerna i den eller dessa organisationers medlemmar. Metoderna ska vi däremot kritisera när vi tycker de är fel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements