Rosa Parks protesterade inte mot strukturer

I Fria Tidningar påstår Sara Falkstad Byrne (med anledning av Birros angrepp på feminismen) att Rosa Parks gjorde uppror mot strukturer. Det var inte det hon gjorde. Utan mycket mer. Hon bröt mot apartheidlagar, hon bröt mot den rasistiska lagstiftningen. Det är mycket mer än att motarbeta strukturellt förtryck (dvs egentligen tankemönster och fördomar inbyggda i det ”normala” handlandet, sådant var naturligtvis också närvarande då, men det var inte det Rosa Parks protesterade mot). Att göra uppror mot apartheidlagstiftning var och är farligt i länder där det fanns och finns. Och olagligt. Att protestera mot strukturellt förtryck är i vårt land ofarligt och lagligt.

Att förvandla en kamp för frihet till en kamp mot strukturer är att förminska det som skedde i USA när först slaveriet avskaffades och när sen apartheidlagarna åsidosattes (många av dem finns än idag, men används inte). Det är att totalt missbedöma nutiden. Att jämföra slavuppror i USA med kamp för ökad jämställdhet i världens mest jämställd land är totalt felaktigt. Det är att förringa den kamp som de svarta i USA bedrev. Det är att totalt sakna sinne för proportioner.

De som dödades vid giftutsläppen från Union Carbides fabrik i indiska Bhopal dog inte på grund av strukturer. De dog på grund av kapitalistiskt vinstbegär. På grund av ett företag som åsidosatte lagar, människor, humanitet osv. Det är klart att cheferna i bolaget hade makt, det är klart att kapitalismen innehåller maktstrukturer (rik har mer makt än fattig, mer pengar ger mer makt), men att inte tala klarspråk utan bara om strukturer är att fördunkla skulden, att fördunkla verkligheten, att försvåra kamp.

Intressant?
Mer om Birro och usla krönikor: Maniac Media, Susanna Varis, Forskarfeministen, A sorta mission, Linna Johansson, Galahad, Skogsdrömmar, Intersektionell solidaritet, Doris Film, SVT Debatt, Politism
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements