Svensk fiske är ofta miljömärkt

Svenskt fiske har i stor utsträckning MSC-certifiering. Det innebär att fisket bedrivs på ett ekologiskt hållbart och uthålligt sätt. MSC-märkta fisken är exempelvis det pelagiska fisket på nordsjösill och makrill i Västerhavet. MSC-märkningen för makrillfisket är dock tillfälligt suspenderad på grund av konflikten om fisket mellan EU/Norge på ena sidan och Färöarna/Island på andra sidan.

MSC

Dessutom är det svenska torskfisket i det östra beståndet av torsk i Östersjön MSC-märkt liksom gösfiske i Hjälmaren. Även när det gäller torskfisket har MSC-märkningen varit borttagen en period, dock bara för en liten del av fisket, backefisket (långrevsfisket). Men detta fiske fick tillbaka sin MSC-märkning i slutet av november efter tre månader med indraget certifikat. Det som saknades var en redovisning om det förekom fåglar i bifångsten – vilket de nu åtgärdat.

– Torskfisket med långrev utgör endast 3,14 procent av hela det svenska MSC-certifierade fisket men det är viktigt att de nödvändiga förändringarna har gjorts. Vi är mycket glada över att denna del av torskfisket nu åter är MSC-certifierat, säger Minna Epps, chef för MSC:s kontor i östersjöområdet.

Fisken som sökt MSC-märkning är kräftfisket I Kattegatt och Skagerak, sill och skarpsillsfisket i Östersjön samt fisket av siklöja i Bottenviken. Utöver det finns planer på att söka MSC-certifiering för torsk från det västra beståndet i Östersjön, skarpsill från Kattegatt och Skagerak, sill från Kattegatt och Skagerak samt räkor från Kattegatt och Skagerak.

KravDet finns även annan miljömärkning av fisk i Sverige såsom Krav. Exempelvis finns det kravmärkta havskräftor som fångas genom burfiske, och kravmärkta räkor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements