Fiskeripolitik och EU-val

Jag skriver mycket om fiskeripolitik och fiskeri. Inte här på denna blogg utan på min specialblogg om yrkesfiske, Njord. Fiskeripolitik är i huvudsak en EU-fråga och därför är EU-valet intressant i samband med fiskeriverksamhet, lagar och regler kring fiske.

Inför EU-valet har jag därför tänkt att publicera en serie inlägg på min fiskeblogg om olika partiers fiskeripolitik, såväl svenska som danska partiers syn på frågan. Först ut är svenska Miljöpartiet som har en utvecklad fiskeripolitik, det är inte alla svenska partier som har det.

Har också tidigare skrivit en artikel som har beröringspunkter med ämnet, En kritik av vänsterns fiskeripolitik.

Fortsätter också skriva om räkfisket som diskuterats flitigt i media den senaste veckan:

Frågan om räkfisket i Nordsjön och Skagerak är inte enkel, men en sak är de flesta fiskare, forskare och andra insatta överens om. Fisket som sker idag är ekologiskt hållbart och långsiktigt bärkraftigt vad det gäller räkbestånden. De flesta är också överens om att det förekommer en viss uppgradering och dumpning av de räkor som är för små för att säljas som kokräkor inom det svenska räkfisket.

Grunden till dumpningen av för små räkor inom det svenska räkfisket är olönsamhet på grund av att det finns för många räkfiskebåtar och därmed för stor fiskekapacitet. Mer om det på min fiskeblogg. Det som behövs inom räkfisket är det som kallas strukturering, dvs införande av individuella överförbara kvoter. Det finns fiskare som är mot detta och fiskare som är för det. Om denna problematik och räkfiskets överkapacitet ska jag återkomma på fiskebloggen Njord.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements