Märkliga affärer kring skånsk gård

En långvarig tvist om Bökebergs gård i Svedala i Skåne har till slut avgjorts i Ystads tingsrätt. Tvisten har vunnits av Den Danske Bank. Förlorare är de tidigare ägarna av gården och en av två köpare de tycks ha sålt gården till.

Konflikten och problemen kring gården började på allvar när ägarna Christer och Monica Andersson fick ekonomiska problem då verksamheten på Bökeberg inte gick ihop ekonomiskt. Även deras byggbolag fick problem.

Historien om paret Andersson och Bökebergs gård börjar dock tidigare. 2008-2009. Efter köpet av Bökeberg satsade Monica och Christer Andersson stort. De byggde ridhus och arena. Det var hästshow och tävlingar och 2009 anslöt Sveriges ridgymnasium som också varit en del av de rättsliga och juridiska konflikterna. Det var svårt få lönsamhet i anläggningen.

För att försöka förbättra läget beslutade Anderssons sig för att sälja. Det var hösten 2012. Först sålde de gården till Johnny Fiskbæk. En vän till paret Andersson som sagt att att han köpt gården av affärsskäl och för att hjälpa paret Andersson i en svår ekonomisk situation. I gengäld skulle Christer Andersson hjälpa Fiskbæk att bygga upp en ridanläggning till en fördelaktig kostnad.

Tre dagar senare sålde de gården igen. Vilket bara det verkar något märkligt. De trodde enligt egen utsago att de sålde gården till PS Försäljningskonsult AB och dess ägare Björn Petersson. Enligt Christer Andersson i syfte att Fiskbæk sen ska få köpa Bökebergs Gård AB av PS Försäljningskonsult. Vid försäljningstillfället är dock Björn Petersson inte ägare till PS Försäljningskonsult. Han har sålt företaget till Anders Ardestam. Bolaget byter snart namn till Equites Konsult AB. Hela affären förmedlades av Peter Dixinger som delade kontor med Ardestam.

När Ardestam fått ett påskrivet köpekontrakt försökte han ta över lagfarten på Bökebergs gård. Dessutom ville han byta VD i Equites Consulting AB till sig själv i februari 2013. Det senare går Bolagsverket inte med på då han dras med stora personliga skulder och den 28 februari samma år försattes han i personlig konkurs. Beslutet innebar bland annat att han inte får ha ledande poster i företag. Istället satte han in två andra personer i styrelsen för företaget, närmats att betrakta som målvakter. Ardestam förnekar upplägget med att han skulle agera bulvan för Christer Andersson och sälja gården och bolaget vidare:

Själv meddelar Anders Ardestam i ett mejl till Sydsvenskan att Bökebergs gård ska styckas upp i mindre enheter och säljas och fordringsägarna få betalt.

”Att jag skulle ha agerat som någon slags bulvan för Christer Andersson bestrids med bestämdhet. Christer Andersson har mottagit en revers avseende handpenningen, vilken överlämnades i samband med undertecknandet av köpekontraktet, något som Christer Andersson även kvitterat på köpekontraktet. Beträffande resterande köpeskilling ska denna erläggas genom övertagande eller lösen av de krediter vilka med panträtt belastar fastigheten”, skriver Ardestam.

Ännu ett halvår efter affären i Linköping har fordringsägarna inte fått betalt.

Några dagar innan publiceringen av den här artikeln ringer Anders Ardestam upp och berättar att köparbolaget Equites Consulting AB kapats av kända ekobrottslingar som verkar genom det konkursmässiga bolaget Nettoinkasso i Sverige AB.

Ardenstam har polisanmält två personer för grovt bedrägeri.

En ny styrelseledamot, Sylwester Kozlowski, har anmälts till Bolagsverket. Enligt anmälan är han sedan den 25 juni firmatecknare med rätt att sluta avtal och företräda Equites Consulting. Kozlowski finns registrerad hos kronofogden för skulder på 270 000 kronor och saknar folkbokföringsadress i Sverige. Ingen företrädare för Nettoinkasso i Sverige har velat tala med Sydsvenskan.

Den 15 april i år försattes Bökebergs gård AB i konkurs.

Konkurser i ägarparets bolag i byggbranschen var en bidragande orsak till att även Bökebergs gård AB försattes i konkurs. Ekobrottsmyndigheten kopplades in och stora brister i bokföringen konstaterades.

Därefter har en lång konflikt utspelat sig i bland annat svenska domstolar. En konflikt som slutade med att Den Danske Bank i praktiken blev ägare till gården då paret Andersson ansågs vara skyldiga banken nästan 15 miljoner kronor.

Flera av de inblandade personerna har en bakgrund med lite mindre brott, konkurser och ekonomiska problem. Inte bara Anders Ardestam. Peter Dixinger vars fullständiga namn är Peter Marek Czarnecki Dixinger har en bakgrund som styrelseledamot i det internationella förlaget Private Media Group. Han är villkorligt dömd till böter för bokföringsbrott i ett eget konkursat företag. Private Media Group är det porrimperium som startades av Berth Milton.

Enligt Sydsvenskan har Anders Ardestam ett förflutet som jurist åt kriminella mc-klubbar. De må var hur det vill med det, men oavsett klubbarnas eventuella kriminalitet så blir inte Ardestam kriminell för det. Enligt egen utsago har han själv aldrig misstänkts för brott.

Däremot ledde hans kontakter med mc-gäng till att polisen år 2008 beslagtog alla vapen hos företaget Vapenspecialisten AB, där Ardestam var VD, eftersom de bedömde att det fanns risk att vapen skulle spridas till olämpliga personer. Ardestam har också varit inblandad i en märklig affär i företaget Stormfågel AB år 2010:

En ägarkupp har genomförts i det aktietorgsnoterade Stormfågeln AB. Styrelsen har avsatts i största hemlighet.

Strax efter 17.00 på tisdagen landade ett dramatiskt pressmeddelande i Affärsvärlden servrar. Budskapet var att nya ledamöter valts till styrelsen vid en ickebehörig extra bolagsstämma som hållits i största hemlighet den 26 januari.

[…]

– Dessa ledamöter har, enligt en till Bolagsverket inkommen ändringsanmälan, valts vid en extra bolagsstämma den 26 januari 2010. Denna extra bolagsstämma har dock ej kallats till i enlighet med bolagets bolagsordning, aktiebolagslagens kallelseregler för publika bolag samt stipulerade kallelseregler i avtal mellan bolaget och Aktietorget, skriver Peter Wasmuth och två andra kuppartat sparkade personer, advokaten Magnus Ullman och Jan Buckhöj.

Trion konstaterar att ”en situation har därmed uppkommit där den tidigare styrelsen, undertecknade, inte längre är registrerade som styrelseledamöter hos Bolagsverket och har ersatts av ledamöter som valts vid en extra bolagsstämma som ej blivit sammankallad i behörig ordning. Formellt är därmed undertecknade förhindrade att agera i bolagets namn.”

[…]

Av information i Bolagsverkets register på tisdagkvällen framgår att den nya styrelsen består av uppfinnaren och storägaren Torbjörn Eriksson, ledamot, samt Johan Borgensköld, ordförande. Nya ledamöter är också Göran Sund och Karl Wallman. Till tillförordnad vd har den nya styrelsen utsett Anders Ardestam.

Göran Sund var några år senare en av de två personer som Ardestam satte in i styrelsen för Equites Consulting AB när han själv inte fick sitta där. Sund har också figurerat i undersökningen och utredningen av mordet på Olof Palme som vittne då han ingick i polisens livvaktsstyrka och syntes i närheten av mordplatsen den aktuella natten.

Samma personer som kontrollerade Stormfågel AB kontrollerade även företaget Eriksson Development and Innovation Company AB som gick i konkurs 2012.

Det nämnda bolaget Nettoinkasso i Sverige AB hade en gång i tiden för sin del kopplingar till en känd nätbedragare, Raja Arlevin.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements