Bergagänget

Bergagänget är ett kriminellt nätverk som finns i Linköping med bas i stadsdelen Berga. Av flera uppgifter att döma bestående av en familj/släkt som kärna och en del yngre förmågor som inte är släktingar som mer löst tillhör gänget.

Black Cobra har några år varit det dominerande gänget i Linköping och har uppenbarligen problem med det mer löst sammanhållna och nyare Bergagänget med många yngre medlemmar. De två gängen har under åren haft en rad sammanstötningar och misstänks också vara de två gäng som varit inblandade i en dödsskjutning så sent som natten till idag (tisdag 29 juli 2014).

Black Cobra har också haft konflikter med ett annat gäng, Asir. Det är dock ett gäng som enligt flera uppgifter försvagats under senare år även om en relativt ung man, en 23-åring utpekas som deras ledare utanför fängelset. M-16 är ett dessutom ett gäng som ofta nämns i samband med Linköping. Det gänget är idag en undergruppering till Black Cobra och enligt en del uppgifter i praktiken inte existerande.

Unga medlemmar i Bergagänget har också dömts för diverse hot, skadegörelse och misshandel vid flera tillfällen. Ledarfigurerna är dock betydligt äldre än så, framförallt pekas en 30-årig man ut. Han har dömts för för grov misshandel, rån och olaga frihetsberövande och även andra i gänget har misstänkts och åtalats för det sistnämnda brottet.

Det kan också nämnas att det redan på 1970-talet fanns ett kriminellt gäng i stadsdelen Berga som gick under namnet Bergagänget. Sannolikt inget samband med dagens gruppering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements