Fler ungdomar röker inte cannabis

Inte heller röker ungdomar cannabis oftare. Att antalet intagna på en klinik för unga med missbruksproblem ökar är inte ett bevis för nånting annat än att de intagna ökar. I detta fall handlar det om antalet unga som tas in på grund av alkohol minskar och antalet som tas in på grund av cannabis ökar. Minskningen av intagna där orsaken är alkoholbruk har minskat kraftigt sen 2010 medan antalet intagna med cannabis som orsak ökat marginellt under samma tid. Siffrorna bevisar som sagt vad ingenting. Säger ingenting om alkoholbruk, säger ingenting om cannabisbruk.

Färre intagna på grund av alkoholmissbruk är dock i överensstämmelse med utvecklingen bland ungdomar när det gäller alkohol. Drickandet har minskat kraftigt se senaste åren. Den 2 juli i år presenterade Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) de senaste siffrorna från deras undersökningar om ungdomars alkohol- och drogvanor.

I 2013 års undersökning noterades en historiskt låg alkoholkonsumtion och i årets mätning ligger man kvar på samma låga nivåer, i vissa fall till och med lägre. Minskningen av alkoholbruket har pågått i mer än 10 år, sen början av 2000-talet.

– Siffrorna är antingen de lägsta eller bland de lägsta som uppmätts. För andra året i rad är det färre än hälften av eleverna i årskurs 9 som uppger att de dricker alkohol, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar.

Cannabisbruket har däremot ökat något det sista året, men inte sett på lite längre sikt. Inte heller finns nån egentlig ökning bland högstadieelever när det gäller regelbunden användning av narkotika. I årets undersökning är det däremot en ökningen av andelen som provat. 9 procent av pojkarna i årskurs 9 och 7 procent av flickorna som uppger att de använt narkotika någon gång. Motsvarande andelar 2013 var 7 procent bland pojkarna och 6 procent bland flickorna. Sett över lite längre tid har dock cannabisbruket inte ökat. Det är lika litet idag som i slutet av 1990-talet förutom bland pojkar i gymnasiet där det finns en ökning sen detta började undersökas år 2004. Ökningen har dock upphört efter år 2010.

– Det är relativt stabilt i grundskolan, säger Håkan Leifman. Tittar vi istället på gymnasiet och på längre sikt finns en ökning när det gäller mer frekvent användning av narkotika. År 2004, när gymnasieundersökningen började, uppgick andelen som använt cannabis minst 20 gånger till 2,0 procent. I 2014 års undersökning var andelen 3,4 procent.

Andelen som röker har minskat och i grundskolan har vi de lägsta nivåerna som uppmätts sedan 1971. I gymnasiet syns inte samma nedgång. I årets enkät ställdes för första gången frågor om användning av e-cigaretter. Andelen som använt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna uppgick i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2 till knappt 20 procent. Hälften (51 %) av de elever i årskurs 9 som rökt vanliga cigaretter de senaste 12 månaderna har också använt e-cigaretter. Bland dem som inte röker vanliga cigaretter är det 8 procent som uppger att de rökt e-cigaretter. I gymnasiets år 2 är motsvarande siffror 35 respektive 7 procent.

– Siffrorna är högre än vad jag trodde, säger Håkan Leifman. Inte oväntat är användning av e-cigaretter avsevärt högre bland rökare av vanliga cigaretter. Men det är värt att notera att 31 procent av eleverna i årskurs 9 som använt e-cigaretter de senaste 12 månaderna inte har använt vanliga cigaretter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements