Grundlösa påståenden om ökad användning av kristall

I en artikel DN påstår polisen Lennart Karlsson att användningen av drogen kristall ökat rejält är vanligare än kokain. Han menar också att det främst är unga människor som använder kristall. Lennart Karlsson är ordförande för Svenska narkotikapolisförening. Läs mer…

Minskat bruk av narkotika bland ungdomar under 2021

Enligt CAN:s undersökning av skolungdomars droganvändning så var det under år 2021 en lägre andel än föregående år som druckit alkohol, rökt eller använt narkotika. Särskilt tydlig var nedgången bland niondeklassarna. Även alkoholkonsumtionen minskade vilket den gjort i cirka 20 år. Läs mer…

Överklassens knarkande

Stefan Löfven menade häromdagen att överklassen är de som finansierar de kriminellas verksamhet genom att köpa narkotika. Dessutom menade han att överklassens ungdomar använder mer narkotika än arbetarklassungdomar. Uttalandet har uppenbarligen retat upp en del högerpolitiker av olika slag. Hans Läs mer…

Eva Franchell i Aftonbladet har fel om cannabishandel

Eva Franchell har i Aftonbladet skrivit en artikel om att en hasch- och marijuanarökande medelklass finansierar gängkrigen i förorterna. Detta då gängkrigen enligt henne främst handlar om makten över cannabishandeln. Dessutom påstår hon att handeln med cannabis med cannabis ökat. Läs mer…

Fler ungdomar röker inte cannabis

Inte heller röker ungdomar cannabis oftare. Att antalet intagna på en klinik för unga med missbruksproblem ökar är inte ett bevis för nånting annat än att de intagna ökar. I detta fall handlar det om antalet unga som tas in på grund av Läs mer…

I Sverige används amfetamin och i Göteborg allra mest

Ett schweiziskt forskningsprojekt har undersökt förekomsterna av droger i avloppsvatten i en lång rad europeiska städer. De svenska städerna Göteborg, Stockholm och Umeå har varit med i undersökningen. För alla droger utom två ligger de svenska städerna i botten på listan Läs mer…

Laglig cannabis blir vanligare. Dåligt? Bra?

I Uruguay är cannabis lagligt sen en tid tillbaka. I delstaten Colorado i USA har det precis blivit lagligt. Det är relativt nytt att cannabis är lagligt, men sen länge finns det länder där cannabis inte är lagligt, men samtidigt Läs mer…

Cannabisodlingen i Europa ökar men drogbruket i världen ökar inte

Cannabis är den näst vanligaste drogen i världen, inte den vanligaste som DN påstår. Alkohol är vanligast. Helt utan konkurrens. Alkohol dödar dessutom betydligt fler människor än all andra droger tillsammans och det är fler som missbrukar alkohol än som Läs mer…

Svensk narkotikapolitik – ett misslyckande

Det är för många insatt uppenbart att den restriktiva svenska narkotikapolitik som utvecklades under 1980-talet är ett kapitalt misslyckande. Denna politik inkluderar kriminalisering av enskilt bruk av narkotika den innefattar hårda straff och inkluderar uppfattningen att man blir narkotikaberoende om Läs mer…

Maria Larsson ljuger om droger

Barn- och äldreminister Maria Larsson hävdar att vi ser en dramatisk ökning av droganvändningen bland barn och ungdomar i Sverige. Hon ljuger. Bruket har troligen ökat sen 2008. Det är dock mycket lägre än det var på 1970-talet. Det verkar Läs mer…

Mer knark via nätet och mindre i finkan

Knarkmissbruket på landets fängelser går ner enligt Kriminalvården ner. Allt färre visar positiva utslag för knark när tester genomförts: För några veckor sedan publicerade Kriminalvården resultatet av en stor urinprovsundersökning där de mer traditionella substanserna undersöktes. Den visade på mycket Läs mer…

Brott och droger – ett minskande problem?

Så här års brukar det var kutym, vanligt, att media publicerar artiklar om hur hemskt det är med droger, med ungdomars droganvändning, med supande och med brottslighet. I allmänhet tas ingen hänsyn alls till det verkliga läget utan det viktiga Läs mer…

Regeringstjänstemän, narkotikabrott och korruption

Nog för att man kan tänka sig att en och annan regeringstjänsteman använt narkotika någon eller några gånger, men att en person från regeringskansliet skulle gripas som misstänkt för grovt narkotikabrott är inget jag kunnat tänka mig. Det är olämpligt Läs mer…

Skräckhistorier om droger har ingen verkan

Det har väl alla elever i alla tider alltid varit medvetna om. Att en narkoman eller alkoholist som kommer till skolan och berättar hemska historier om faran med droger har inte fått någon att låt bli att pröva. Det är Läs mer…