Kamp mot rasistiska partier inte samma sak som antirasism

En bred undersökning av rasism och främlingsfientliga högerextrema partier i Europa visar att det inte finns nåt samband mellan ökat stöd för högerextrema rasistiska partier och ökad rasism. I Europa, inklusive Sverige, minskar rasismen eller så är den på oförändrad nivå. Detta torts att stödet för högerextrema rasistiska partier ökat i nästan hela Europa.

Stödet för dessa partier beror därför inte på ökad rasism, utan att de förmått mobilisera väljare som redan har rasistiska åsikter. Det handlar om väljare som förr röstade på andra partier med utgångspunkt från sociala och ekonomiska jämlikhetsfrågor. Väljare som idag istället mobiliseras av de frågor de högerextrema partierna driver.

Detta visar att dessa högerextrema partier inte kan bekämpas med antirasism. Folk röstar på dem för att de är rasister. Att då påpeka att de är rasister är ganska meningslöst. På samma sätt kan vi inte motarbeta de rasistiska partierna genom att ordna antirasistiska motdemonstrationer eller antirasistiska demonstrationer. Dess kan däremot vara viktiga av andra skäl, för att förhindra att media och andra partier tar öve de rasistiska partiernas agenda, för att förhindra att de högerextrema partierna inskränker friheten för olika minoritetsgrupper som exempelvis invandrare, homosexuella och romer samt för att förhindra de rasistiska partierna att påverka människor som idag inte är rasister.

Demonstrationer och motdemonstrationer funkar alltså bra för att bekämpa rasismen och rasismens yttringar, däremot inte alls vad det gäller att bekämpa de högerextrema partierna. För att kunna bekämpa de högerextrema partierna och minska stödet för dem krävs en politik inriktad på jämlikhet, återtagande av privatiserade verksamheter i kollektiv regi, reglerad bostadsmarknad som möjliggör politiskt styrt byggande så vi kan bli av med den stora bostadsbristen och skapa en planering som utgår ifrån människors behov och inte från företagens vinster.

Intressant?
Mer: Lasse,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements