Mer vin och öl, mindre sprit

Alkoholkonsumtionen i Sverige genomgår en förändring. Från fylledrickande av starksprit till vardagsdrickande av vin och öl.Mindre supande och mer alkohol till maten alltså. Det har samtidigt inneburit ökad konsumtion mätt i ren alkohol. Men det betyder som jag ser det inte att alkoholkonsumtionen kommer att fortsätta öka som GP skriver:

Systembolagets försäljningssiffror visar på att de mellan 2005 till 2014 ökade ölförsäljningen med 55 miljoner liter öl, en ökning med 30 procent. Under samma period ökade vinförsäljningen med 56 miljoner liter, en ökning med 40 procent. Att vi dricker allt mer öl och vin bekräftas även av Björn Trolldal.

– På den totala konsumtionen kan man se att från 1996 till 2012 så ökade vinförsäljningen med 80 procent och ölförsäljningen med 100 procent, säger han.

[…]

Inget talar i nuläget för att det kommer bli en minskning av öl- och vinförsäljningen.

Framöver tror Ida Ingerö att det kommer komma mer ekologiska produkter. Där det ekologiska vinet redan börjat öka i försäljning och att ekologiskt öl kommer följa efter. Under förra året ökade försäljningen med drygt 80 procent jämfört med 2013.

– Vi är mer medvetna om våra val, det ser man även inom livsmedelsindustrin där ekologiska livsmedel ökar, säger hon.

För det finns en grupp i samhället där alkoholkonsumtionen minskat under en lång tid. Ungdomar. Det är sannolikt att de också tar med sig en minskad alkohoholkonsumtion in i vuxenlivet. Sedan 2000 har trenden bland niondeklassarna varit tydligt statistiskt säkerställd nedåtgående. År 2014 svarade 46 % att de druckit alkohol under de senast 12 månaderna, jämfört med 47 % 2013. Siffran är den lägsta som uppmätts sedan mätningarna startade 1971.  På 1970-talet så uppgav omkring 90% av eleverna att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna.

Det finns alltså en tydlig trend till minskat drickande bland unga. Något som troligen på sikt kommer att resultera i ett minskat drickande totalt sett.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements