Organiserad brottslighet – företag och ekobrott

Företag kan användas på flera sätt i organiserad brottslighet. För penningtvätt, direkt i brottsligheten eller om de används för att begå ekonomisk brottslighet i form av skatte- och bokföringsbrott. Genom att ha ett logistikföretag (transportföretag) är det till exempel enklare att smuggla narkotika vilket är ett exempel på när det företag används för brottslighet som inte är ekobrott.

Några andra exempel på brottslighet i företagsform är telemarketingföretag som säljer tjänster som inte finns, där anställda bekostas via lönebidrag och företagsledningen köper varor på företagets kreditkort. Polisen menar att det finns en utveckling mot ett mer systematiskt brottsligt utnyttjande av företag.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) konstaterade i Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014 att de vanligaste ekonomiska brotten är ej upprättade eller felaktiga årsredovisningar, svartarbete och olika former av bokföringsbrott. Mer komplexa brottsupplägg som noterats inkluderar användandet av falska identiteter, identitetsintrång och falska intyg. Även skattebrott avseende moms som inkluderar flera länder och bemanningsföretag från olika länder ingår i de mer avancerade brottsuppläggen. Vidare uppvisas en stor variation av bedrägerier där företag ofta används som brottsverktyg.

Genomgående gäller att kriminella individer som har förmåga och kapacitet att använda företag för olika brottsliga ändamål är fler idag och att de ökar i antal. Allt fler kriminella ägnar sig med andra ord åt ekonomisk brottslighet. De personer som polisen anser vanligtvis utgör en del av organiserad brottslighet i Sverige, begår oftare olika former av ekobrott.

Kompetens för att utföra viss ekonomisk brottslighet är därmed något som är fortsatt eftertraktat. De personer som har hög ekonomisk kompetens, s.k. manschettbrottslingar, verkar i vissa fall som konsulter åt personer med koppling till organiserad brottslighet.  En fördel för de med hög ekonomisk kompetens men som saknar våldskapital är att de får våldskapital via sin samverkan med de kriminella nätverken.

Kriminella ser fördelar med att ha företag som möjliggör ekonomisk brottslighet som ett komplement till sin övriga brottslighet. Anledningen är att de har lättare att få en jämn inkomst via ekobrott, jämfört med exempelvis narkotikabrott. Med ekobrott kan det vara lättare att få en mindre men regelbunden inkomst som fyller ut inkomsten från annan brottslighet.

Skatte- och bokföringsbrott är de vanligaste ekonomiska brotten. Momsbedrägerier är vanligt.  Ett stort problem är också svart arbetskraft. Problemen med svart arbetskraft är att betrakta som särskilt utbrett i byggbranschen och när det gäller hushållsnära tjänster (rut).

Punktskattebrott omsätter fort stora summor eftersom punktskatterna på alkohol, tobak och olja är höga. Det är därför lukrativt (lönsamt) för kriminella att ägna sig åt punktskattebrott. Punktskattebrott är inte en lika vanlig företeelse som svart arbetskraft. Svart hantering av alkohol och tobak är vanligare än olja. I delar av landet har dock kriminella organisationer med mc-anknytning under de senaste åren ägnat sig åt punktskattebrott med olja. Det är en mycket lönsam verksamhet. Punktskattebrott är svåra brott att utreda och brott ofta svårt att bevisa.

Kriminella individer som begår ekonomisk brottslighet söker sig gärna till branscher där brottsvinsterna kan bli stora och kontrollinsatserna från myndigheter är få. Kontantintensiva branscher är intressanta för kriminella. Det är också byggbranschen (inklusive riv- och saneringsföretag), hotell- och restaurangbranschen, städbranschen, transportbranschen och handel.

Inom byggbranschen är underentreprenörer ett verktyg för att begå skattebrott. Byggföretag (underentreprenörer) töms på sina tillgångar efter att jobben är utförda. Därefter startas nya företag upp. Företag som levererar hushållsnära tjänster misstänks utnyttja personer genom hårda anställningsvillkor och låga löner. Ytterligare en bransch som lyfts fram är skrot- och metallbranschen och bilåterförsäljningsbranschen är andra branscher där ekobrott förekommer. Bilar importeras utan att skatt betalas. Bilarna säljs sedan i Sverige. Bilfirmor misstänks även underlätta penningtvätt.

Restaurangbranschen är drabbad av organiserad brottslighet i stora delar av landet. Branschen gör det lätt för kriminella aktörer eftersom det är förhållandevis lätt att blanda vita och svarta pengar. Svart arbetskraft är vanligt.

Det förekommer också att omsättningen i en restaurangverksamhet blåses upp, dvs. ökas med hjälp av svarta pengar. Den högre omsättningen ger en högre kreditvärdighet som medför att olika varor kan köpas på kredit till restaurangen. Varorna måste inte ha koppling till restaurangverksamheten utan vara varor som kriminella individer nyttjar privat. Efter en tid går restaurangen i konkurs.Vanligt är också att restauranger renoveras med svarta pengar.

Det är ofta inte klarlagt varifrån alkoholen som säljs på restauranger och barer med koppling till kriminella individer kommer men den är troligen oskattad i vissa fall. Maten är ibland gjord av stulna råvaror.

Bärplockarbranschen är en stor och kontantintensiv bransch som årligen omsätter betydande summor. Det finns misstankar om skattebortfall med anledning av den omfattande kontanthanteringen. Dessutom utnyttjas arbetskraft genom mycket låga löner och orimliga arbetsvillkor

Ekonomisk brottslighet snedvrider konkurrensen. Det är exempelvis svårt för seriösa restaurangägare att konkurrera med företag som använder sig av svartjobb, använder stulna råvaror och som fifflar med bokföringen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements