Familjen Hjörnes makt över GP kan vara hotad

Familjen Hjörne har i tre generationer ägt och styrt över Göteborgs-Posten (GP). Deras företag Stampen är Sveriges näst största tidningskoncern efter en mycket kraftig expansion som gett koncernen ekonomiska problem.  Detta har lett till att en del uppköpta tidningar och företag fått säljas igen, men hela Västsverige domineras av familjen Hjörnes, dvs Stampens tidningar. De ekonomiska problemen handlar om stora låneskulder och kapitalbrist. Verksamheten går dock med vinst i motsats till läget i en del andra medieföretag.

Enligt webbtidningen Breakit har Stampen försökt få in nytt kapital genom att ge ut företagsobligationer. Detta har nu misslyckats:

Sedan i våras har ägarbolaget Stampen AB försökt få in 500 miljoner kronor från externa investerare för att den vägen kunna bli av med de dyra banklån som idag bakbinder koncernen.

Under sommaren och en bit in på hösten var huvudspåret att kunna lösa finansieringen via en företagsobligation. Investmentbanken ABG har med hjälp av företagsledningen bearbetat potentiella investerare men nu har bolaget gett upp förhoppningarna om att få in pengarna den vägen.

”Vi förberedde en obligation under sommaren men under hösten har obligationsmarknaden blivit iskall så vi fick dra tillbaka det erbjudandet”, bekräftar Stampens koncernchef Martin Alsander.

Istället funderar Stampen-koncernen nu på en aktieemission för att lösa de finansiella problemen i tidningskoncernen. En sådan kan leda till att familjen Hjörnes makt över Stampen och GP minskar.  De kan förlora aktiemajoriteten:

För Stampen återstår i så fall att göra en nyemission av vanliga stamaktier. Enligt koncernchefen Martin Alsander kommer koncernen göra ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på cirka 200 miljoner kronor.

Baserat på hur liknande mediebolag värderas idag ger det ett bolagsvärde på runt 1,2 miljarder kronor. Stampen har idag en nettoskuld på 1?,1 miljarder kronor. Där ingår också en tvistig momsskuld på drygt 300 miljoner kronor. I ett positivt scenario där Stampen vinner den tvisten mot Skatteverket blir då bolagsvärdet efter att skulderna räknats bort 390 miljoner kronor.

Stampen vill ta in 500 miljoner kronor i nytt kapital. Det innebär i så fall att de nya ägarna kommer få drygt 55 procent av aktierna.

För familjen Hjörne med styrelseordföranden Peter Hjörne skulle det betyda en förödande utspädning av deras ägande. När de nuvarande minoritetsägarnas andelar räknats bort skulle familjen Hjörne sitta på drygt 30 procent av aktierna.

Något som kan innebära att de också förlorar kontrollen. Så behöver det förstås inte bli, då det är lätt att kontrollera företag med en minoritet av aktier och röster, bara det inte finns andra stora ägare. Men bara det att inte längre vara majoritetsägare i Stampen är något som vore en prestigeförlust för Västsveriges tidningskungar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements