Ingen försäkringsersättning i Connecta-målen

Förra sommaren förpliktade Lunds tingsrätt Länsförsäkringar att betala försäkringsersättning till 34 privatpersoner som förlorat pengar genom att förmås att investera i ”finansiella produkter” som inte existerade. Domen överklagades av Länsförsäkringar och målet har nu prövats av hovrätten i Malmö. Hovrätten ogillade talan om att få ut försäkringsersättning i samtliga fall.

De 34 privatpersonerna hade under åren 2003–2010 kommit i kontakt med en anställd vid Connecta Fond och Försäkring AB (Connecta). Efter något eller några möten föreslog den Connecta-anställde (VD:n Per Rytterborg) att privatpersonerna skulle placera pengar i en ”finansiell produkt” som inte fanns i verkligheten. Rytterborg tog själv de pengar som privatpersonerna betalade in. Totalt handlar det om 70 miljoner kronor. Rytterborg upptaxerades år 2010 för åren 2006-2008 då han enligt Skatteverket betalt ut 10 miljoner till sig själv från Connecta utan att betala skatt och arbetsgivaravgift. I slutet av 2010 avled den Connecta-anställde och Connecta försattes i konkurs. Förutom bedrägeriet via företaget tycks Rytterborg också ha ägnat sig åt tveksam uthyrningsverksamhet.

Connecta hade en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling hos Länsförsäkringar. Privatpersonerna har velat få ersättning ur ansvarsförsäkringen för den skada som den Connecta-anställde orsakat dem då de menar VD:n verkat i bolagets namn och gett intryck av att han förmedlat försäkringar för bolaget, bland annat på företagets kontor. Länsförsäkringars inställning var klar från början. Det handlade inte om försäkringsförmedling utan om rent bedrägeri från Rytterborgs sida:

Länsförsäkringar svarade med ett blankt nej, menade att vd:n stoppat pengarna i egen ficka och att Connectas ansvarsförsäkring därför inte gällde. De lurade personerna stämde därpå Länsförsäkringar.

Först i höst avgörs målet. Men eftersom det är stort och komplicerat samlades på onsdagen i Lunds tingsrätt tre av försäkringsbolagets toppjurister och fem advokater som representerar en del av dem som blev lurade.

Tillsammans med rådman Lars Lindblad lade man upp riktlinjer inför rättegången.

–?Allt var rappakalja. Fejk. Det fanns inga kapitalförsäkringar och inga obligationer, säger Urban Bergman, en av Länsförsäkringars jurister.

–?Vd:n spelade bort flera miljoner på en vadslagningssajt. Han fortsatte att spela i hopp om att vinna tillbaka pengarna för att uppfylla avtalen som han tecknat med kunderna, säger advokat Jörgen Larsson, Erling advokater AB, som företräder några av dem som lurades.

För att ansvarsförsäkringen ska gälla krävs enligt hovrätten att skadan uppkommit vid försäkringsförmedling. Hovrätten konstaterar att det varit fråga om ”finansiella produkter” som inte existerade och att den Connecta-anställde aldrig haft avsikt att förmedla någon verklig försäkring. Det har då inte varit fråga om försäkringsförmedling. Eftersom det inte varit fråga om försäkringsförmedling omfattas privatpersonernas skadeståndsanspråk inte av ansvarsförsäkringen och de kan därför inte få ersättning.

Hovrättens fyra ledamöter var eniga. Rättens ordförande, hovrättsrådet Katarina Rikte, understryker i en kommentar: ”Målet har inte handlat om den Connecta-anställdes eller Connectas skadeståndsansvar mot privatpersonerna. Det har i stället gällt frågan om ansvarsförsäkringen omfattar den Connecta-anställdes agerande mot dem.”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements