Att påstå att övergreppen i Köln bara har med kön att göra är dumheter

Övergreppen i Köln mot ett stort antal begicks av män. Det är riktigt och det är en fråga om kön. Det handlar om att män i ett patriarkalt system begår övergrepp och anser att de är förmer än kvinnor med andra rättigheter än kvinnor. Men det är inte enbart en fråga om kön. Det finns nog ingen som tror att en stor eller mycket stor grupp män födda i Tyskland och utan härstamning från en mer patriarkal kultur än den tyska skulle begå den typen av övergrepp som vi såg i Köln och en del andra tyska städer på nyårsaftonen.

Det handlar alltså också om kultur och etnicitet. Om kulturkrockar, mycket gammaldags syn på kvinnor och total missuppfattning om hur kvinnor i västerländska länder uppför sig och har rätt att uppföra sig. Det handlar också om att många unga kvinnor i västliga länder inte begriper hur män från väldigt patriarkala kulturer kan reagera när det konfronteras med en verklighet de inte tidigare stött på och kanske inte heller accepterar. Missförstånd, kulturkrockar, patriarkala tankesätt kan då leda till övergrepp. I Tyskland, framförallt i Köln, på nyårsnatten blev resultatet extremt.

Det finns kulturella skillnader mellan olika delar av jorden. Europa har kommit mycket längre när det gäller jämställdhet, jämlikhet mellan könen, än vad exempelvis Mellanöstern, Nordafrika, Indien, stora delar av USA och Sydafrika gjort. Europa har naturligtvis fortfarande en patriarkalisk kultur och män begår övergrepp mot kvinnor. Men det är stor skillnad på situationen i Europa och läget i många andra delar av världen.

I Köln verkar det dessutom som om de poliser som fanns på plats inte agerat mot trakasserierna och övergreppen. Vilket naturligtvis är väldigt märkligt. Men det avspeglar nog att det inom polisen samlas många extremt konservativa och patriarkala män i förhållande till det samhälle de lever i. Det brukar vara så i hela världen.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Sebbe Persson

  ”Men det är inte enbart en fråga om kön. ”

  Det hela belyser identitetsfokusets gissel. Feminister väljer att fokusera på kön, rasister väljer att fokusera på etnicitet, o.s.v. o.s.v. Vem som helst, som enögt tittar i sin avgränsade identitetskikare kan finna stöd för sin argumentation i händelser som dessa.

  Världen är mer komplicerad än så men tvärs igenom identiteter skär maktstrukturer, underordning och överordning. Med identitetsfokuset tappas denna dimension bort.

 • MarieKersey

  Var helt med dig under första raderna, men sen – ”missförstånd” och ”kulturkrockar” – nej, det där tror jag är väldigt missvisande. Dessutom, det här att många unga kvinnor i västliga länder inte begriper hur de där männen är, vilket du tänker dig bidrar till problemen

  Om jag börjar med det: kvinnorna i det aktuella fallet kom ut ur en tågstation och försökte röra sig därifrån, det var deras bidrag till situationen, så det var definitivt inte en relevant aspekt här öht.
  Generellt kan jag tala om – efter ha spenderat ett antal år som en ung inte överdrivet streetsmart västlig kvinna i ett antal år, i Sverige och Egypten och olika amerikanska storstadsområden – att det i stort sett kvittar hur mycket man vet om ”olika kulturer” och för den delen hur bra människokännare man är. Trots alla välmenta råd så finns det inget standardsätt att hantera det här som funkar väl i alla eller ens flertalet situationer för alla kvinnor. Ibland är det bra att vara vänlig och undfallande, ibland att skrika, ibland att spela helt dövblind, ibland försöka polisanmäla…
  Det som faktiskt hjälper är att utveckla en viss tilltro till sig själv och sina instinkter, våga bli arg när det är nödvändigt och framför allt reagera på att något väldigt illa sker som inte är ens eget fel på något som helst sätt. Något som vårt samhälle tyvärr oftast har brutit ner hos tjejer när de når puberteten.
  Det här tänket att unga kvinnor nog inte förstår eller är naiva är exakt sånt som bryter ner vår förmåga att reagera adekvat. Det känns som man framkallat det på något sätt, borde vetat bättre i något skede. Om man inte lever sitt liv ständigt paranoit stressad och med huvudet ständigt virvlande av olika generaliseringar och stereotyper så fort man kommer i kontakt med någon man så är inte såna här resonemang speciellt praktiskt tillämpbara för kvinnor.

  MEN, ville egentligen inte snöa in på den lilla biten, utan prata om den här tendensen att se sånt här som missförstånd/okunskap/kulturkrockar. Jag tror det är farligt och fundamentalt missvisande.
  De där männen visste exakt vad de gjorde och vad människorna de våldförde sig på tyckte om det, och ungefär vad tyskar i allmänhet tycker om det. Det var aggression – de ville göra illa. Behandla och tala om aggression som just aggression och inte missförstånd.
  Aggressionen kommer någonstans ifrån, och jag tror inte den *bara* är ett kulturellt betingat beteende som råkade aktiveras just då. Jag tror situationsfaktorer och faktorer i deras nuvarande liv och i tyska samhället har en hel del med saken att göra.
  Jag kan ha fel men jag tror det som hände har en del att göra med exempelvis att dessa män [som aktivt deltog i Köln] antagligen knappt har några kvinnor i sina liv, har fått lämna kvinnliga familjemedlemmar i hemländerna, de är 15-35 och jag lovar att de flesta inte har högt värde på tyska relations/köttmarknaden, att många av dem inte har ett liv överhuvudtaget. Deras själva existens i samhället de är i nu omtalas enbart som ett enormt problem, de har i princip varandra som källa till social samvaro och bekräftelse och status on a daily basis. Nu låter det som jag tycker synd om dem och så är det verkligen inte, de får gärna deporteras för min del, jag pratar om vad jag tror är bidragande orsaker.

  Jag har upplevt väldigt mycket av den här typen av sexuell aggression från män i vissa områden jag bott i mitt liv, och upplever det definitivt som ofta knutet till resentment, klass- och ”ras”relaterad. I många fall finns inget skönjbart egentligt sexuellt intresse, det handlar enbart om att markera.
  Detta spelar väl ingen större roll i själva situationen – igen, jag tycker inte synd om dem och det sista jag vill se från vänstern och feminister är en massa nedlåtande trams om stackars män ”i utanförskap på samhällets botten” – men ja jag tror det är en faktor och relevant för långsiktigt förebyggande.

  I vilket fall vet vi många av situationsfaktorerna, som du också tar upp en del av – stora grupper män, fylla, mörker, område dominerat av kriminella (sägs det i tidningarna nu i alla fall), polisens beredskap och beteende… Och polisens egna värderingar ja. Jag funderar lite smått på sexismen i tyska samhället – är det inte en väldigt stor procent av männen som köper sex, mestadels av kvinnor då?
  Orkar inte försöka analysera det närmare just nu, men tror det är såna grejer feminister menar när de reagerar så starkt på hur alla (ff a västerländska män) direkt hänvisar till ”patriarkala kulturer” långt bort som förklaringsmodell. Som om de samhällen i västeuropa dessa män hamnar till inte alls influerar dem att objektifiera eller diskriminera kvinnor, det kan omöjligt bidra till sånt här, så inget här behöver förändras – det blir ju implikationen.

  • I stort sett verkar vi vara överens. Men några kommentarer.

   Jag ser det inte som ett missförstånd. Det är klart att de visste vad de gjorde. De är från en extremt patriarkal kultur och de motsätter sig att kvinnor sak vara jämställda och jämlika. Det är ju själva essensen i det jag skriver. Kulturen och att de är män är avgörande för att de agerade som de gjorde. Samtidigt är det ju en kulturkrock. I deras ursprungsländer är kvinnor inte jämlika och jämställda. Jag är också överens med dig om att klass har betydelse i sammanhanget. Naturligtvis är det inte synd om dem oavsett vilken bakgrund de har. Deras agerande är helt oacceptabelt.

   Prostitution är legalt i Tyskland och det har alltid funnits mycket prostitution, dvs även innan det var legalt. Sannolikt fanns det mycket mer på den tiden som det fanns 700 000 US-amerikanska soldater i landet. Tyskland är också bra mycket mindre jämställt och jämlikt än Norden. De flesta kvinnor är exempelvis hemmafruar (om det inte ändrats de senaste 5-6 åren) och helt beroende av män för sin försörjning. Så visst är Tyskland sannolikt mer patriarkalt än exempelvis Sverige.

 • Pingback: Lamotte underblåser fördomar och glömmer verkligheten | Svensson()