Lamotte underblåser fördomar och glömmer verkligheten

Joakim Lamotte har skrivit en krönika om sexuella trakasserier och övergrepp i GP vars innehåll och budskap är bra. Samtidigt är krönikan problematisk. Därför att den spär på en falsk bild av verkligheten.

Hans krönika spär på den bild som säger att de sexuella övergreppen ökar. Det finns ingen sådan ökning utan andelen kvinnor som säger sig ha blivit utsatta för trakasserier, sexuella övergrepp och liknande är oförändrat sen lång tid tillbaka. Det är inte farligare idag än tidigare. Det är faktiskt till och med så att antalet anmälningar när det gäller övergrepp mot kvinnor minskat mellan 2014 och 2015.

Verkligheten visar att det inte blivit vanligare med sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Å andra sidan har de inte heller blivit ovanligare. Det är ett problem som kvarstår även om det inte är ett jätteproblem. 1 procent av alla kvinnor säger i NTU 2015 att de blev utsatta för sexualbrott av olika allvarlighetsgrad under år 2014. Unga kvinnor är mer utsatta och där vara det cirka 5% som sa att de blivit utsatta under år 2014. Gärningspersonerna är i huvudsak unga män.

Joakim Lamottes sätt att skriva krönikan innebär också ett fokus på invandrare som förövare. Det finns problem med det synsättet.

Att invandrare och barn till invandrare utgör en större grupp bland de unga gör att de både är mer utsatta (gäller unga kvinnor) och överrepresenterade bland gärningspersonerna (gäller unga män). När det gäller utsattheten förklarar detta sannolikt hela skillnaden mellan invandrare och barn till invandrare gentemot befolkningen i sin helhet. Men när det gäller gärningspersonerna kan det inte förklara hela skillnaden. Där kan klasstillhörighet (unga invandrare är oftare arbetarklass än befolkningen i sin helhet) förklara ytterligare en del av överrepresentationen. Men inte allt.

Precis som att det finns kulturella skillnader mellan Sverige och Finland som kan förklara att Finland har 2-4 gånger fler mord än Sverige så finns det därför sannolikt också kulturella skillnader mellan den svenska befolkningen i sin helhet och de svenskar som har invandrarbakgrund (invandrare eller barn till invandrare).

Joakim Lamottes krönika spär också på myndighets- och politikerföraktet. Det är dåligt då det kärv förtroende för myndigheter och politiker för att kunna bygga det trygga samhälle Lamotte och alla vi andra vill ha. Lamotte vill väl med sin krönika, men han tänker inte hela linan ut och därför kan hans krönika (som så många gånger tidigare) också få negativa konsekvenser. Att polismyndigheten inte berättar om brott för media är i sig inget fel. Det finns många anledningar till att inte göra det. Att berätta kan försvåra utredningar, det kan skapa skeva opinioner och ge falska bilder av förövare och offer, det kan bidra till förvirring, ge inspiration till nya brott och mycket mer.

Därför kan polisen inte fördömas bara för att de inte spridit information om vissa brott som exempelvis övergreppen vid en musikfestival i Kungsträdgården i Stockholm. Att de inte tycks ha utrett brotten ordentligt ska och kan däremot kritiseras hårt. Tyvärr är detta ett återkommande mönster när det gäller brott mot kvinnor. Med stor sannolikhet beror detta på att polisen i stor utsträckning har en macho-kultur där mannen är stark och alltid har rätt. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter är i stor utsträckning en konservativ miljö när det gäller det mesta och det får sådana konsekvenser som att brott mot kvinnor inte utreds ordentligt.

Sen ska det förstås också sägas att Lamotte på ett sätt har rätt om myndigheter och oss medborgare. Det går inte att helt lita på myndigheter. Vi måste själva också vara aktiva och motarbeta övergrepp mot kvinnor. Alla typer av övergrepp mot kvinnor måste bekämpas och sviker myndigheterna är det upp till oss medborgare att se till att det sker. Detta måste främst ske genom att ställa krav på myndigheter och politiker, men måste självklart också påverka vårt dagliga liv och hur vi själva uppför oss och agerar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Elaine Eksvärd har skrivit en betydligt bättre krönika om samma ämne i samma tidning som Lamotte. Hon tänker hela vägen i motsats till Lamotte.

Advertisements