Barnarbete vid koboltgruvor

En journalist i ETC, Dag Ankersen, har skrivit en artikel om den allvarliga situationen när det gäller barnarbete i Demokratiska Republiken Kongos (DRC) koppar- och koboltgruvor i södra delen av landet, i det område som brukar kallas Katanga. Artikeln tar avstamp i en rapport från Amnesty och Afrewatch som tar upp problemen i den hantverksmässiga delen av gruvindustrin i  södra DRC.

Tyvärr gör journalisten flera allvarliga misstag som gör att artikeln i ETC delvis saknar trovärdighet. Ankersen påstår om och om igen att barn arbetar i gruvorna. Det är inte sant mer än i enstaka undantagsfall. I rapporten fastslås det upprepade gånger att barn inte arbetar i gruvorna. Däremot arbetar de ovan jord med att ta hand om den malm som vuxna män bryter i gruvorna. Anrikningsarbetet som gör malmen möjlig att använda till koppar och kobolproduktion. Barn arbetar också med att tillvarata malm från de stora slagghögar som gruvbrytningen lämnat efter sig i området. 40 000 barn beräknas arbeta i den hantverksmässigt drivna delen av gruvindustrin i södra DRC. Detta trots att det är förbjudet enligt lag. Totalt arbetar som mest 150 000 personer med hantverksmässig gruvbrytning i området så barnarbete är en mycket stor företeelse i denna typ av lågteknologisk gruvnäring i södra DRC.

Artikeln i ETC ger vidare en bild av att 50% av koboltmalmen kommer från gruvor där barn arbetar med att anrika malmen. Det är inte heller sant. DRC står för lite över 50% av världens produktion av koboltmalm, huvuddelen av det kommer från stora gruvor med maskinell brytning och där inga barn arbetar. 20% av produktionen i DRC kommer från hantverksmässigt drivna gruvor, dvs ungefär 10% av världens koboltmalmsproduktion kommer från gruvor där det kan förekomma barnarbete. Inte 50% som ETC och Ankersen felaktigt förmedlar. Även detta framgår klart i rapporten från Amnesty och Afrewatch. Malmen från de hantverksmässiga gruvorna exporteras till Kina där den sen processas i smältverk som producerar koppar och kobolt. De största bolagen har dock smältverk i DRC.

Det är inte bra med artklar som är felaktiga och det är bedrövligt att en journalist på ETC inte klarar av att läsa en rapport ordentligt utan slänger ihop en artikel baserad på sensationlystenhet. Det finns ingen anledning att sprida överdrivna och falska uppgifter om koboltbrytningen i DRC, verkligheten är tillräckligt allvarlig ändå. De hantverksmässigt drivna gruvorna är kraftigt hälsovådliga och även anrikningen av malmen från dem sker på ett hälsovådligt sätt. Koboltmalm och kobolt är starkt giftiga och luften i gruvorna är fyllda med damm. Även vid anrikningen sprids damma. Att andas in kobolthaltigt damm kan ge allvarliga lungproblem och långvarig hudkontakt ger ofta kontakteksem. Säkerheten i de underjordiska hantverksmässiga gruvorna är också undermålig med många dödsfall som resultat.

Situationen med hantverksmässig gruvbrytning uppstod när den tidigare Mobuturegimen plundrade det statliga gruvbolaget Gecamines för att berika sig själva. När regimen föll samman föll också gruvbolagens samman. gruvorna plundrades på utrustning och många lades ner. Folk förlorade jobbet och börjad då med hantverksmässig gruvbrytning. Numera ägs flera av de stora effektiva maskinellt brutna gruvorna av stora privata bolag, Gecamines har krymp kraftigt medan den hantverksmässiga gruvbrytningen sysselsätter allt fler.

Malmen från den hantverksmässiga gruvbrytningen köps främst upp av kinesiska uppköpare. En av de största är Congo Dongfang Mining International (CDM) som kanske köper upp cirka 20% av all koboltmalm. CDM är ett till 100% ägt dotterbolag till kinesiska Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd (Huayou Cobalt) och driver också smältverka som från malmen framställer kobolt. Bland kunderna till Huayou Cobalt märks stora internationella elektronikföretag som Apple Inc., Dell, HP Inc. (tidigare Hewlett-Packard Company), Huawei, Lenovo (Motorola), LG, Microsoft Corporation, Samsung, Sony, ZTE och Vodafone, liksom bilföretag som Daimler AG (Mercedes), Volkswagen och kinesiska BYD.

Huayou Cobalt är ett börsnoterat företag där kinesiska staten äger 24% och har kontroll. CDM har starka band till president Joseph Kabila i DRC och gav stora pengar till hans valkampanj.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements